Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Nyheter

93 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år

2022

Hur kan vi få mer hållbara och gröna samhällen i världen – med biståndets hjälp? Det är en av de frågor som tas upp på FN:s högnivåmöte Stockholm+50, som äger rum den 2-3 juni i Stockholm.

Kvinnor i Bangladesh

Miraklet i Bangladesh

Publicerad: 5/4/2022

Samarbetet med Bangladesh - 50 år: De senaste 15 åren har barnadödligheten i Bangladesh sjunkit med 55 procent. För 50 år sedan inleddes det svenska utvecklingssamarbetet. När vi nu tittar i backspegeln ser vi vi hur ett halvt sekel av långsiktiga insatser lett till positiv utveckling i det till ytan begränsade och folktäta landet vid Bengaliska viken.

Medlemmar i kvinnokollektivet vid fabriken i Wulu, vid invigningen 2021.

Att deklarera har tillsammans med påsk och Valborg blivit en av vårens många traditioner. Nuförtiden är deklarationen en förenklad och snabb process på Skatteverkets hemsida och via sms, och bland inkomst- och kontouppgifter, avdrag och annat redovisas hur mycket vi betalar i skatt. Det kan bli ett tillfälle att tänka på vad vi genom skattsedeln bidragit till vad gäller det allmänna som vård, skola och omsorg men också annat, som biståndet.

Regeringen har beslutat att begränsa Sidas utbetalningar till biståndsarbetet under 2022 med 6,9 miljarder kronor för att kunna använda dessa medel till kostnader för flyktingmottagande i Sverige. Sida ska under kommande veckor utreda hur beslutet påverkar biståndsarbetet.

Bilden visar byggnader i Ukrainas huvudstad Kiev. Till höger syns Sofiakatedralen.

Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari 2022. Vi får många frågor om biståndet och vårt arbete i Ukraina och Ryssland. Här svarar vi på de vanligaste frågorna. Texten uppdateras efter hand.

En kvinna får abortrådgicning på en av Ipas kliniker i Bangladesh.

Abort ska ses som en rättighet och vara en lika självklar del av hälsovården som rätten till en trygg och säker förlossning. Det är en viktig nyhet när Världshälsoorganisationen (WHO) släpper sina nya abortriktlinjer i dag den 9 mars. Sida har stöttat arbetet.

Illustration två kvinnor

Det demokratiska utrymmet krymper i stora delar av världen. Kvinnor och organisationer som arbetar för jämställdhet och mänskliga rättigheter lever under press och hot. Sida ger ytterligare 10 miljoner kronor i stöd till kvinnliga människorätts- och miljöförsvarare.

Karin Jämtin på pressbriefing den 1 mars

Regeringen har beslutat att stödja insatser i Ukraina med 500 miljoner kronor för att lindra nöd för människor i kris. Den eskalerande väpnade konflikten gör att antalet människor som behöver humanitärt stöd beräknas öka till 18 miljoner.

En gata i Myanmars huvudstad Yangon.

Ett år har gått sedan militärkuppen i Myanmar. Landet har skakats av massiva protester och många människor har dödats. Sida ställde snabbt om arbetet och det civila samhället kämpar vidare för demokrati och mänskliga rättigheter, trots svåra utmaningar.

Litet barn bredvid sin mamma

Antibiotikaresistens är ett stort problem i världen i dag. Det uppstår när antibiotika skrivs ut alltför lättvindigt och bakterier lyckas utveckla motståndskraft. Biståndsmyndigheten Sida satsar nu ytterligare 70 miljoner kronor på att bromsa spridningen och utvecklingen av resistens hos både människor och djur.

93 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år