Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Nyheter

81 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år

2021

En grupp pojkar får undervisning utomhus, bakom dem ses en grupp flickor som får undervisning.

Nöden i världen har förvärrats och allt fler människor behöver humanitärt stöd. Utvecklingen drivs på av konflikter, politisk instabilitet, pandemin och klimatkrisen. Men samtidigt som behoven ökat, släpar finansieringen efter.

Pojken Alphonse sitter vid en bänk i sitt klassrum. Han tittar in i kameran och bakom honom syns sex kamrater.

I en debattartikel i Dala-Demokraten den 18 november får Sida kritik bland annat för att vårt arbete inte omfattar personer med funktionsnedsättning i tillräckligt hög grad. Birgitta Weibar är ansvarig för demokrati och mänskliga rättigheter på Sida. Här svarar hon funktionsrättsorganisationen MyRight.

Biståndsmyndigheten Sida är på plats när världens beslutsfattare samlas för att följa upp Parisavtalet om hur vi ska minska utsläppen och öka motståndskraften mot klimatförändringarna. Sida satsar varje år fyra miljarder kronor på klimatanpassning, utsläppsminskning och andra klimatprojekt i låg- och medelinkomstländer.

Ett av de journalistnätverk som granskat dokumenten i den så kallade Pandoraläckan om skatteparadis är det Sidastödda journalistnätverket Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Elkraftverk off-grid

Sidastöd till solel i Afrika

Publicerad: 9/2/2021

Sida går in med en garanti för att ett hundratal små och medelstora energiföretag i offgrid-sektorn i Afrika söder om Sahara ska kunna låna pengar för att klara sig under covidkrisen.

I Dagens Nyheters artikel den 2 september 2021 framförs tre konkreta korruptionsanklagelser. Biståndsmyndigheten Sida har följande kommentarer till detta.

Expertgruppen för Biståndsanalys, EBA, har publicerat en rapport om det samlade svenska engagemanget i Afghanistan. Sida välkomnar genomgången som innehåller både kritik och intressanta observationer av den internationella insatsen i Afghanistan.

Talibanrörelsen tog under sommaren 2021 kontroll över Afghanistan och utländsk biståndspersonal evakuerades. Så här anpassas det svenska biståndet i Afghanistan.

En mamma med sitt barn och en sjuksköterska.

Över 780 000 mammor och barn har fått livräddande hälso- och sjukvård i Somalia genom biståndsmyndigheten Sidas stöd till Rädda Barnens arbete i landet. Nu satsar Sida ytterligare 195 miljoner kronor på primärvård och att motverka undernäring fram till 2024.

Efter militärkuppen i Mali i slutet av maj frös Sida alla samarbeten med statliga aktörer i Mali. Stödet till civilsamhällesorganisationer och multilaterala organisationer fortsatte som tidigare.

81 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år