Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Generaldirektörens stab

Generaldirektören (GD) är chef för myndigheten och sköter den löpande verksamheten enligt lagar, författningar samt styrelsens direktiv och riktlinjer. Carin Jämtin är generaldirektör för Sida.

GD ansvarar inför styrelsen. Överdirektören är GD:s ställföreträdare och delar ansvaret för en effektiv kontroll av verksamheten.

Generaldirektörens stab är ett administrativt och rådgivande stöd till GD samt överdirektören. Staben ansvarar dessutom för den övergripande samordningen av myndighetens verksamhet.

Generaldirektör
Carin Jämtin
carin.jamtin@sida.se

Överdirektör
Marie Ottosson
marie.ottosson@sida.se

Chef för generaldirektörens stab
Julia Ekstedt
julia.ekstedt@sida.se

Uppdaterad: 11 januari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning