Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Avdelningen för ledningsstöd

Avdelningen stödjer myndigheten med styrnings- och ledningsfrågor. Det omfattar övergripande inriktning, verksamhetsplanering och -uppföljning, finansiell styrning, samt system och metoder för genomförandet av insatser och strategier.

Avdelningsledning

Avdelningschef  
Pia Heyman
pia.heyman@sida.se

Enheter

Verksamhetsstyrning
Enhetschef
Christina Sandberg
christina.sandberg@sida.se

Redovisning och finans
Enhetschef
Marie Nordlund
marie.nordlund@sida.se

IT-enheten
Enhetschef
Jenni Wigholm
jenni.wigholm@sida.se

Stöd till effektiv insatshantering och metoder
Enhetschef
Anna Rahm
anna.rahm@sida.se

Analys, statistik och data
Enhetschef
Ingrid Rydell
ingrid.rydell@sida.se

Kontakt

Medarbetare nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller förnamn.efternamn@sida.se 

Uppdaterad: 18 december 2020

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning