Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd

Avdelningen ansvarar för arbetet i Asien och Mellanöstern med fokus på länder som befinner sig i en konflikt- eller postkonfliktsituation. Avdelningen har också ansvar för det humanitära biståndet.

Avdelningsledning

Avdelningschef
Göran Holmqvist
goran.holmqvist@sida.se

Bitr. avdelningschef
Annika Otterstedt
annika.otterstedt@sida.se

Enheter

Afghanistan
Enhetschef
Maria Lundberg
maria.lundberg@sida.se

Humanitärt bistånd
Bitr. avdelningschef
Susanne Mikhail
susanne.mikhail@sida.se

Humanitärt bistånd
Enhetschef
Elisabet Hedin
elisabet.hedin@sida.se

Mellanöstern och Nordafrika
Enhetschef
Eva Gibson Smedberg
eva.smedberg@sida.se

Fred och mänsklig säkerhet
Enhetschef
Emma Nilenfors
emma.nilenfors@sida.se

Asien
Enhetschef
David Holmertz
david.holmertz@sida.se

Verksamhet delegerad till utlandsmyndigheter

Afghanistan
Chef för utvecklingssamarbetet med Afghanistan
Christina Dahlman
christina.dahlman@gov.se

Bangladesh
Chef för utvecklingssamarbetet med Bangladesh
Christine.Johansson
christine.johansson@gov.se

Irak
Enhetschef Mellanöstern och Nordafika
Eva Gibson Smedberg
eva.smedberg@sida.se

Kambodja
Chef för utvecklingssamarbetet med Kambodja
Samuel Hurtig
samuel.hurtig@gov.se

Myanmar
Chef för utvecklingssamarbetet med Myanmar
Anders Frankenberg
anders.frankenberg@gov.se

Palestina
Chef för utvecklingssamarbetet med Palestina
Christina Etzell
christina.etzell@gov.se

Regionalt samarbete i Asien (Bangkok)
Chef för regionalt utvecklingssamarbete i Asien
Åsa Hedén
asa.heden@gov.se

Regionalt samarbete i Mellanöstern och Nordafrika (Amman)
Chef för regionalt utvecklingssamarbetet i Mellanöstern och Nordafrika
Peter Lundberg
peter.lundberg@gov.se

Syrien (Beirut)
Chef för utvecklingssamarbetet med Syrien
Ulrika Josefsson
ulrika.josefsson@gov.se

Kontakt

Medarbetare i Sverige nås via Sidas växel, 08-698 50 00 eller förnamn.efternamn@sida.se

Uppdaterad: 18 december 2020

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning