Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Nyheter

2020

Nytt Sidastöd med fokus på covid-19 till FN:s kontor för mänskliga rättigheter Publicerad: 12/9/2020

Sida har beslutat om ett nytt treårigt stöd på totalt 40 miljoner kronor till kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter OHCHR. OHCHR:s arbete har blivit än viktigare under covid-19-pandemin till följd av den negativa trenden för mänskliga rättigheter och demokrati. Sidas nya stöd ska stärka OHCHR:s arbete för mänskliga rättigheter med särskilt fokus på covid-19. Totalt uppgår det svenska stödet till cirka 267 miljoner under 2020.

En man sitter på en bänk och läser tidningen 'NewsDay'. Bakom honom syns byggnader och bilar.

Dags att söka Sidas journaliststipendier Publicerad: 11/13/2020

Är du yrkesverksam journalist med intresse för utvecklingsfrågor? Nu kan du söka stipendium från Hiertanämnden för studier, rapportering och granskning av biståndet.

Sju unga kvinnor i skoluniform sitter på rad vid ett bord och fyller i papper.

Agendan för kvinnor, fred och säkerhet fyller 20 år Publicerad: 10/29/2020

Resolution 1325 har under sin 20-åriga livstid haft stor betydelse för det svenska biståndet. Sida har under de senaste åren ökat sitt stöd till kvinnorättsorganisationer och det civila samhällets arbete för fred. Sidas arbete bygger till stor del på resolutionen för kvinnor, fred och säkerhet som nu fyller 20 år – och som under åren rentav fått lite av en rockstjärnestatus.

Näringslivsnätverk lämnar ingen utanför vid klimatomställning Publicerad: 10/20/2020

Ingen ska lämnas utanför vid omställningen till ett klimat-neutralt samhälle. Detta åtar sig Sida tillsammans med ett 20-tal svenska företag och tre expertorganisationer som medlemmar i nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development.

Bilden visar när World Food Programme (WFP) levererar mat till människor som bor i ett område som drabbats av ebola i Demokratiska republiken Kongo 2019. En kvinna bär sitt barn på ryggen och håller i ett av WFP:s matpaket.

World Food Programme en värdig mottagare av Nobels fredspris Publicerad: 10/9/2020

Sidas partner World Food Programme, FN:s livsmedelsprogram, är en välförtjänt mottagare av Nobels fredspris. FN-organet gör ett oumbärligt arbete med akut matbistånd till människor i krissituationer, samtidigt som de arbetar för att alla människor ska ha långsiktig tillgång till mat.

Lättare hitta öppna data om biståndet på Openaid Publicerad: 9/30/2020

Nytt utseende, bättre sökfunktioner och uppdaterade data. Nu är en ny version av openaid.se här. Under hösten 2020 kommer sajten att fortsätta utvecklas. 

Ett landskap av nedbrunnen skog i Chiquitania, Bolivia.

Nytt stöd för att förebygga och hantera skogsbränder i Amazonas Publicerad: 9/25/2020

Chiquitania i bolivianska Amazonas drabbades hårt av bränder under 2019. Nu brinner det igen. Sida lanserar därför ett nytt stöd för att förebygga skogsbränder i området. Projektet ska ge invånarna alternativ till svedjebruk, och samtidigt skapa bra system för att larma och förhindra spridning när bränder startar.

Befolkningens röster får höras i afghanska fredssamtal med stöd från Sida Publicerad: 9/16/2020

Nu har en ny svenskstödd plattform lanserats i Afghanistan, som ska låta befolkningens röster höras i de fredssamtal mellan regeringen och talibanrörelsen som inletts. Fredsplattformen AMIP har utvecklats av afghanska civilsamhället med stöd av biståndsmyndigheterna Sida och Folke Bernadotteakademin, på uppdrag av EU, för att det afghanska folkets åsikter och perspektiv ska nå förhandlingsbordet.

Sida fryser ytterligare stöd till Belarus Publicerad: 9/10/2020

Sida har nu fryst icke utbetalda medel till en insats som Raoul Wallenberginstitutet genomför i Belarus, på grund av statens agerande efter valet. Sida har tidigare fryst två stöd till samarbeten där den belarusiska staten varit en aktör. Samtidigt ser vi över hur vi ytterligare kan stärka demokratiska krafter i landet i detta känsliga läge.

Sida ser över partnerskap med humanitära organisationer Publicerad: 9/9/2020

Sida gör en översyn av sina partnerskap med humanitära organisationer. Flertalet humanitära organisationer som stöds av Sida har visat på mycket goda resultat, medan andra inte är aktuella för ett nytt femårigt avtal.

69 träffar