Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Programansvarig Oscar Idman

Sida-medarbetare

Oscar Idman jobbar med Sidas utvecklingssamarbete i Irak.

Namn: Oscar Idman

Titel: Programansvarig på Enheten för Mellanöstern och norra Afrika

Utbildning: Fil.kand i ekonomi (Linnéuniversitetet). Master i globala studier och diplomati (School of Oriental and African Studies, London).

Antal år på Sida: 4 år

Tidigare tjänster på Sida: Praktikant, programansvarig på Enheten för näringslivssamverkan och partnerskap, programansvarig på Sida Partnership Forum.

Urval tidigare tjänster: arbetat med marknadsutveckling i Somalia, Forum Syd

Vad jobbar du med?
– Jag är en del av det team som arbetar med svenskt utvecklingssamarbete i Irak. Jag analyserar inkommande projektansökningar och bedömer om de är i linje med Sidas riktlinjer och strategier. Den svenska biståndsstrategin för Irak har fokus på bland annat stats- och fredsbyggande, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Jag följer också upp pågående biståndsprojekt och ser att allt går som det ska.

Vad lockade dig till ett arbete inom utvecklingssamarbetet?
– Vägen hit har inte varit spikrak. Men de frågor som jag nu arbetar med har funnits med mig väldigt länge, och det beror nog mycket på att jag bodde ett par år i Mocambique under min uppväxt.

– Efter mina studier ville jag jobba med utvecklingssamarbete och det kändes viktigt att jobba för en aktör som har mandat att påverka inriktningen på utvecklingssamarbetet. Jag ville också ha en arbetsplats som ger mig chans att växa i min roll och bli bättre på det jag gör. Sida passar in på de kriterierna.

Hur är Sida som arbetsplats?
– Det finns möjligheter till förnyelse och att söka sig till andra positioner inom myndigheten, eller ute i världen, till exempel vid ambassaderna. Det är mycket värt för att lära sig mer och inte stagnera.

Vad uppskattar du med ditt jobb?
– Kollegorna! Jag har arbetat på flera avdelningar på Sida, och kollegorna har alltid varit en viktig tillgång som det är roligt att arbeta tillsammans med. Jag tycker att många som jobbar på Sida är kunniga, nyfikna och ödmjuka människor.

– Arbetet är också omväxlande, med å ena sidan kontorsarbete, analys och handläggning, å andra sidan möten med partners och resor för att följa upp projekten på plats.

– Jag är glad över möjligheten att få gå till ett jobb som känns viktigt för mig.

Uppdaterad: December 15, 2020