Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Programansvarig specialist Charlotte Ståhl

Namn: Charlotte Ståhl

Titel: Programansvarig specialist

Utbildning: Pol. Mag. statsvetenskap

Antal år på Sida: 8 år, varav 3 år som sekonderad till EU-kommissionen i Bryssel

Tidigare tjänster på Sida: Programansvarig specialist på enheten för civilsamhället

Urval tidigare arbeten: Konsult för Indevelop baserad i Uganda, Barnrättsrådgivare för Plan Sverige, Internationell sekreterare på Riksdagens Internationella Kansli, Barnrättsrådgivare för Rädda Barnen, JPO på FN:s högkommissariat för Mänskliga Rättigheter (OHCHR) i Genève.

Vad jobbar du med?

– Jag handlägger insatser inom området demokrati och mänskliga rättigheter, med ansvar för bland annat vårt stöd till Unicef och Olof Palmecentret. Jag följer och följer upp deras verksamhet, det blir mycket kontorsarbete men vi gör också uppföljningsresor till projekten.

Vad uppskattar du med ditt jobb?

– Det är roligt att handlägga eftersom jag får ha nära kontakt med mina partnerorganisationer. Man har mycket ansvar på Sida, men ingår också i ett sammanhang. Vi jobbar mycket i team här, och man är alltid omgiven av kunniga kollegor som kan hjälpa en. Detta gör arbetet oerhört lärorikt.

Vilka internationella karriärmöjligheter finns det på Sida?

– Jag fick möjligheten att bli sekonderad, och har precis kommit hem efter tre år i Bryssel där jag arbetade för EU-kommissionen. Det finns stora möjligheter att resa ut och arbeta i världen när man är anställd på Sida, antingen som sekonderad eller vid en ambassad. Tjänsterna utlyses nästan alltid bara för anställda på Sida och Utrikesdepartementet.

– De flesta av mina kollegor har jobbat utomlands. Det är absolut en bra merit att ha varit ute i världen och jobbat för att få jobb på Sida.

Vad kan vara bra att vara medveten om för den som funderar på att söka jobb på Sida?

– Vi har ganska tuffa arbetsdagar, det finns alltid mycket jobb att göra.

– Många som söker sig till Sida inom mitt område har kanske läst demokrati och mänskliga rättigheter, och inser först när de börjar här att arbetet är byråkratiskt. Man är en tjänsteman på en myndighet, det ska man ha i åtanke. Det är ju inte vi som genomför biståndet, det gör våra partnerorganisationer.

– Jag ser byråkratin som ett hantverk, som du får lära dig efter att du börjat här. Och jag har börjat tycka att det är riktigt roligt.

Uppdaterad: December 15, 2020