Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida söker erfaren IT-arkitekt, ref 98/23

Plats: Sundbyberg

Sista ansökningsdag:

Sök jobbet

Det händer mycket på Sida och vi befinner oss i ett spännande läge med högt fokus på myndighetens digitaliseringsinitiativ för ett förbättrat biståndsarbete, interaktion med våra samarbetspartners och i arbetet med att skapa en modern och effektiv myndighet.

På IT-enheten är vi idag 16 anställda som tillsammans med många etablerade konsulter och IT-driftsleverantörer ansvarar vi för Sidas IT-leveranser och tjänster. På enheten hjälper och stöttar vi varandra och har en mycket god stämning. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra arbetssätt och vår roll. 

IT-enheten tillhör avdelningen för ledningsstöd som stödjer myndigheten med styrnings- och ledningsfrågor.

Du arbetar på vårt kontor i Rissne Sundbyberg. 

Arbetsuppgifter

Som arkitekt ger du tekniskt stöd inom ett brett område och deltar i projekt och utredningar. Nedan ges några exempel på arbetsuppgifter och ansvar i rollen:

 • delta i arkitekturråd, ett forum där arkitekturfrågor tas upp både på ett strategiskt, taktiskt och operativt plan
 • genomföra arkitekturgranskningar – t ex lösningsförslag från leverantörer
 • medverka till att ta fram och förvalta integrations- och arkitekturprinciper och säkerställa att IT-lösningarna följer dessa
 • medverka till att ta fram och förvalta en strategi och en målbild för Sidas IT-arkitektur i en alltmer digitaliserad myndighet
 • medverka till att ta fram och förvalta processer kopplade till arkitektur och utveckling
 • vara en teknisk motpart till leverantörer
 • vara ett tekniskt stöd vid utredningar, uppdrag och projekt
 • bidra till mer innovativt arbete i Sidas digitalisering
 • bidra till kompetenshöjning inom organisationen

Huvudsakliga arbetsuppgifter som IT-arkitekt:

I rollen agerar du som en brygga mellan IT och verksamheten och i tät dialog med utvecklingsteam och systemförvaltning. Du deltar med att definiera målarkitektur och systemutvecklingsprocess, inklusive att ta fram gemensamma verktyg. Du stöttar teamen i att följa övergripande arkitekturella riktlinjer samt att realisera målarkitekturen inom sina system och tjänster. I rollen coachar du även teamen i systemutvecklingsprocessen och i användningen av gemensamma verktyg.

Du arbetar ofta koordinerande men har även möjlighet att hjälpa teamen hands on vid behov. Förutom tät dialog med de teamen och den övergripande arkitekturfunktionen finns även ett nära samarbete med såväl verksamheten som driftavdelningen, it-säkerhetsfunktionen och säkerhetsenheten. I rollen samarbetar du även med externa aktörer såsom exempelvis leverantörer och myndigheter. Du kommer även representera myndigheten i externa samarbetsforum.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

 

Utbildning

 •  har relevant akademisk utbildning inom it eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt

Språk

 • goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

 

Arbetslivserfarenhet och kunskaper 

Vi söker dig som har:

 • flera års arbete inom IT-området, varav minst något års erfarenhet som arkitekt
 • förmåga att identifiera arkitekturdrivande krav i en komplex kravbild och omsätta dessa till en realiserbar och dokumenterad arkitektur
 • behärskar krav- och designspecifikation, arkitekturdokumentation, integrationer samt tjänsteorientering
 • behärskar och kan tillämpa etablerade modeller, principer, ramverk och metoder för utformning av IT-lösningar.
 • hög teknisk kompetens och förståelse för IT-säkerhet och kan tillämpa den i framtagande och bedömning av lösningar

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är duktig på att ta till dig och tillämpa nya kunskaper, är serviceinriktad och ansvarstagande. Du kan ta på dig ledarrollen inom olika uppdrag och projekt. Du brinner för att stödja verksamheten med relevant IT-stöd och skapa strukturer där sådana saknas. Rollen kräver att du har god kommunikationsförmåga för att kunna diskutera frågeställningar både med tekniska specialister och personer utan teknikkunskap.

Personliga egenskaper

Du är en person som är:

 • driven, tar egna initiativ, hjälper verksamheten att få ut mesta möjliga nytta, realisera behov i tekniska lösningar.
 • strukturerad, kommunikativ, ödmjuk och har en förmåga att bygga relationer.
 • drivs av att försöka förstå verksamhetens behov av IT-stöd och hur detta kan realiseras i tekniska lösningar.
 • intresse av ny teknik och teknikutveckling och hur den kan tillämpas och komma verksamheten till nytta.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriter

Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av:

 • certifierad IT-arkitekt ex. OpenGroup eller via Dataföreningen
 • processutveckling och kravanalys
 • teknisk kravställning
 • lösningsarkitektur
 • agilt arbetssätt
 • information management/data governance
 • tidigare anställning inom offentlig verksamhet eller större organisation
 • arbetat med både on-premise-lösningar och molntjänster
 • erfarenhet av DotNet/C#/Angular JS

Bra att veta

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas.

Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten. 

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 98/23.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Linus Jarl 08-698 50 63

Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco (kontaktperson: linus.jarl@sida.se) och ST (kontaktperson: ulrika.holmstrom@sida.se).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

 

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.