Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida söker erfaren IT-säkerhetsanalytiker, ref 97/23 annonsen

Plats: Sundbyberg

Sista ansökningsdag:

Sök jobbet
 1. Det händer mycket på Sida och vi befinner oss i ett spännande läge med högt fokus på myndighetens digitaliseringsinitiativ för ett förbättrat biståndsarbete, interaktion med våra samarbetspartners och i arbetet med att skapa en modern och effektiv myndighet.

På IT-enheten är vi idag 16 anställda som tillsammans med många etablerade konsulter och IT-driftsleverantörer ansvarar vi för Sidas IT-leveranser och tjänster. På enheten hjälper och stöttar vi varandra och har en mycket god stämning. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra arbetssätt och vår roll.  

IT-enheten tillhör avdelningen för ledningsstöd som stödjer myndigheten med styrnings- och ledningsfrågor. 

Du arbetar på vårt kontor i Rissne Sundbyberg 

Arbetsuppgifter

Som IT-säkerhetsanalytiker på Sida arbetar du tillsammans med kollegor både på IT-enheten, Säkerhetsenhet men även brett inom verksamheten inom frågor som rör IT-säkerhet. Du kommer arbeta med att:

 • Ansvar för säkerhetsgranskningar och säkerhetsanalyser som berör Sidas IT-miljöer.
 • Följer upp och arbetar pro-aktivt med IT-säkerhetsincidenter och rutiner
 • Utför säkerhetsbedömningar och tar fram rekommendationer för en förbättrad säkerhet inom myndgheten
 • Vidareutveckla säkerhetslösningar och omvärldsbevakar IT-säkerhetsområden
 • Medverkar i rapportering av händelser och förändringar i hotbild och behov av åtgärder
 • Deltar i samverkan med andra myndigheter genom eSam kring IT-säkerhetsfrågor
 • Genomför och är behjälplig vid hotbildsanalyser, riskbedömningar och informationsklassning
 • Är ett aktivt stöd till IT-enheten vid systemförvaltningsarbetet, utveckling, utredningar, uppdrag och projekt.

Som IT-säkerhetsanalytiker jobbar du inom ett brett kompetensområde och deltar i flera projekt och utredningar. Du tar ansvar för dagliga frågor som rör IT-säkerhet och cybersäkerhet och blir även delaktig i arkitekturarbete och säkerhet inom IT-infrastruktur.

Nedan ges några exempel på arbetsuppgifter och ansvar i rollen:

 • leder säkerhetsgranskningar – t ex införande av nya IT-lösningar
 • medverka till att ta fram och förvalta vägledningar för uppfyllnad av regler och policys och att IT-lösningarna följer dessa
 • drivande i att utveckla vårt IT-säkerhetsarbete, bidra till genomförande av IT-säkerhetsåtgärder samt kontrollera följsamhet mot fastställda krav.
 • medverka till att ta fram och förvalta processer kopplade till IT-säkerhet och informationssäkerhet
 • vara en säkerhetsteknisk motpart till i dialog med leverantörer
 • vara ett säkerhetstekniskt stöd vid utredningar, uppdrag och projekt
 • bidra till mer innovativt arbete i Sidas digitalisering
 • bidra till kompetenshöjning inom organisationen 

Huvudsakliga arbetsuppgifter som IT-säkerhetsanalytiker:

I rollen agerar du som en brygga mellan IT och verksamheten och i tät dialog med utvecklingsteam och systemförvaltning. Du deltar med att definiera säkerställa att de IT-tjänster som Sida nyttjar eller utvecklar uppfyller kraven på IT-säkerhet. Du stöttar olika förvaltningsteam i att följa övergripande policys, regler och riktlinjer för sina system och tjänster. Du kommer att hjälpa våra medarbetare både i strategiska och operativa frågor för att förbättra myndighetens säkerhet.

Du arbetar ofta koordinerande men har även möjlighet att hjälpa teamen hands on vid behov. Förutom tät dialog med de teamen och den övergripande IT-skerhetsfunktionen finns även ett nära samarbete med såväl verksamheten som med vårt infrastruktur-team, it-arkitekturfunktionen och Sidas Säkerhetsenhet. I rollen samarbetar du även med externa aktörer såsom exempelvis leverantörer och i olika forum med andra myndigheter.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • relevant akademisk utbildning inom it eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt

Språk

 • goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

Arbetslivserfarenhet och kunskaper

 • Flera års arbete inom IT-området, varav minst något års erfarenhet inom IT-säkerhet
 • Väl förtrogen med ISO/IEC 27001 och kravställning kring IT-säkerhet
 • Hög teknisk förståelse för IT-säkerhet och kan tillämpa den i bedömningar av lämplighet och framtagande och förändringar av systemlösningar
 • Har erfarenhet av olika logganalysverktyg samt olika säkerhetslösningar i infrastruktur och nätverk
 • Erfarenhet av komplexa IT-lösningar med flera samverkande system och komponenter.
 • Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Har goda kunskaper om Windows/Microsoftmiljöer

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är duktig på att ta till dig och tillämpa nya kunskaper, är serviceinriktad och ansvarstagande. Du kan ta på dig ledarrollen inom olika uppdrag och projekt. Du brinner för att stödja verksamheten med relevant IT-stöd och skapa strukturer där sådana saknas. Rollen kräver att du har god kommunikationsförmåga för att kunna diskutera frågeställningar både med tekniska specialister och personer utan teknikkunskap.

Personliga egenskaper

Du är en person som är:

 • driven, tar egna initiativ, hjälper verksamheten att få ut mesta möjliga nytta, realisera behov i tekniska lösningar.
 • strukturerad, kommunikativ, ödmjuk och har en förmåga att bygga relationer.
 • drivs av att försöka förstå verksamhetens behov av IT-stöd och hur detta kan realiseras i tekniska lösningar.
 • intresse av ny teknik och teknikutveckling och hur den kan tillämpas och komma verksamheten till nytta.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Meriter

Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av:

 • att arbeta med IT-säkerhet i en större organisation.
 • av systemutveckling och systemintegration
 • arbete med säkerhetsgranskningar/penetrationstester
 • IT-säkerhet i molntjänster

Bra att veta

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas

Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 97/23.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Patricio Leon 08-698 40 61.

Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco (kontaktperson: linus.jarl@sida.se) och ST (kontaktperson: ulrika.holmstrom@sida.se).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.