Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Programansvarig specialist, resiliens/HUM till ambassaden i Ouagadougou, ref BFA-2-23

Plats: Ouagadougou

Sista ansökningsdag:

Ansök

 Vi söker dig som vill bidra till minskad fattigdom i Afrika genom att arbeta i en snabbföränderlig kontext där stor vikt läggs på samverkan mellan utvecklingsbistånd och humanitärt stöd för ett effektivt bistånd.

Om jobbet

Som programansvarig specialist inom biståndssektionen ansvarar du för handlägga insatser med fokus på resiliens, samt att du är fokalpunkt för Sveriges humanitära bistånd på ambassaden.

Utlandsmyndigheten i Ouagadougou har 19 anställda, varav utvecklingssamarbetet leds av en utsänd chef och hanteras av 4 utsända och 6 lokalanställda. Det bilaterala biståndet har fokus på stärkt respekt för mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatsprincipen och jämställdhet; ökade möjligheter för tillgång till grundläggande offentliga tjänster och försörjning; samt stärkandet av fredliga och inkluderande samhällen. Ny strategi väntas beslutas av Sveriges regering under 2023.

Arbetet i Burkina Faso är utmanande, men samtidigt omväxlande och väldigt lärorikt. Ambassaden arbetar integrerat mellan olika verksamhetsområden och du förväntas bidra aktivt till ambassadens samlade uppdrag. Rollen som programansvarig specialist inom resiliens innebär att du spelar en nyckelroll i målet att Sveriges utvecklingsbistånd ska nå de mest sårbara i en kontext med drastiskt ökande behov. Du har möjlighet att representera Sverige i olika forum för att driva påverkansarbete om svenska värderingar, såsom inkludering av jämställdhet, miljö/klimatperspektiv och mänskliga rättigheter.

Landet genomgår en multidimensionell kris med spridning av väpnade grupper och kriminella nätverk, ökad press på naturresurser, en svag offentlig förvaltning och ett ökat hot mot demokratin. I början av 2022 genomfördes en militärkupp, följt av en ny kupp i september 2022. Detta till trots finns ambitionen att stärka Sveriges roll i landet både inom utvecklingsbistånd och humanitärt stöd, där rollen som programansvarig specialist är central för att bidra till ett effektivt bistånd med fokus på de allra mest sårbara.

Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär att utgöra en brygga mellan utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet på ambassaden som kommer att omfatta arbetet ca 50% utvecklingssamarbete och 50% humanitärt. Befattningen innebär att ansvara för/bidra till resiliens, HUM med följande huvudsakliga arbetsuppgifter.

 • Handläggning av insatsportfölj med särskild fokus på uppföljning
 • Medverka till integrering av resiliens i sektionens utvecklingssamarbete samt bidra till lärande internt och externt
 • Fokalpunkt för humanitära frågor vid UM och uppföljning av humanitära insatser
 • Föra en aktiv dialog på sektor- och insatsnivå och vid behov leda grupper av aktörer för att mobilisera engagemang/kapital och driva universella normer och Sveriges värdefrågor
 • Bidra till portföljanalys, verksamhetsplanering, genomförande, uppföljning och rapportering inom biståndet
 • Delta aktivt i Sidas tematiska nätverket.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Akademisk examen inom ett för arbetsuppgifterna relevant ämne

Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
 • God kunskap i franska i tal och skrift.

Arbetslivserfarenheter och kunskaper

 • Mycket god erfarenhet av utvecklingssamarbete
 • God erfarenhet av arbete med humanitärt bistånd
 • Erfarenhet av arbete i sköra stater och konfliktmiljöer
 • God erfarenhet av arbete med resiliens, samt nexus hum-utv-naturresurser
 • God erfarenhet av strategisk dialog med olika aktörer
 • Kunskap och/eller erfarenhet av FNs planerings- och samordningsmekanismer särskilt vad gäller det humanitära biståndet och den humanitära programcykeln.
 • God administrativ förmåga och statstjänstemannakompetens.

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du:

 • Ta initiativ och vara drivande
 •  Ha förmåga att hantera stress, osäkerhet och risker
 •  Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 •  Vara bra på att leda och engagera andra
 •  Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
 •  Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
 • Kunna använda olika analysverktyg
 •  Kunna tillvarata mångfald och olika perspektiv

För denna roll är det meriterande om du

 • Har erfarenhet från att arbeta i en snabbt förändrande kontext, gärna erfarenhet från konfliktdrabbade länder.
 • Erfarenhet av handläggning på statlig myndighet.

Övrigt

För befattningen krävs att du är svensk medborgare samt folkbokförd i Sverige. (Det krävs minst en sammanhängande 12 månaders period innan tillträde utsatt datum för tjänsten)

För befattningen krävs också att du inte är medborgare i det land du sänds ut till eftersom man inte kan tjänstgöra som diplomat i ett land där man är medborgare.

Hälsoundersökning och läkarutlåtande från UD/Sidas läkarmottagning, som tillstyrker tjänstbarhet på den aktuella stationeringsorten krävs för befattningen Vid familjepostering krävs godkänd hälsoundersökning och läkarutlåtande från UD/Sidas läkarmottagning även för medföljande familjemedlemmar. Samtycke kommer att inhämtas.

Bra att veta

Befattningen avser en visstidsanställning tills vidare, dock längst t o m 2025-08-15, med möjlighet till förlängning. Tillträde augusti 2023

Vid kontakt vänligen ange ref.nr BFA-2-23

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av biståndsråd Susanne Alldén, susanne.allden@gov.se, cecilia.kleimert@govs.er  eller biträdande avdelningschef för Afrika-avdelningen, Karin Andersson 072-141 26 56

Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco (kontaktperson: linus.jarl@sida.se) och ST (kontaktperson: ulrika.holmstrom@sida.se).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

 

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.