Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Controller till Ambassaden i Liberia, ref LBR-1-23

Plats: Monrovia

Sista ansökningsdag:

Ansök

Har du god kunskap inom intern styrning, kontroll och finansiell uppföljning och dessutom intresse för internationella utvecklingsfrågor, kvalitetssäkring och analys? Sida söker nu dig som vill vara med och fortsätta utveckla vårt arbete i rollen som verksamhetscontroller.  

Om jobbet

Som verksamhetscontroller ger du råd och stöd inom intern styrning och kontroll, riskhantering, finansiell planering och uppföljning av vår biståndsverksamhet. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt utan att förlora helhetsperspektivet. Du är bra på att pedagogiskt presentera ekonomisk information även för den som inte har en ekonomisk bakgrund. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt och med integritet både inom Sida, gentemot handläggare och chefer, men också gentemot Sidas avtalspartners. Du behöver också vara bekväm med att arbeta i team. Din roll är mycket viktig för att Sida på ett effektivt sätt ska kunna ta ansvar för de medel myndigheten tilldelar biståndsprojekt runtom i världen.

Befattningen innebär att tillsammans med kollegor, ta ansvar för genomförandet av svenskt utvecklingssamarbete. De första åren är placeringen på utlandsmyndighet  (ambassad) i Monrovia, Liberia därefter placering i Sundbyberg. 

Utlandsmyndigheten består av 24 personer, varav tre är UD-utsända, fem Sida-utsända. Biståndet uppgår till cirka 310 mkr/år. Läs mer på www.swedenabroad.se. För mer info om inriktningen på det svenska biståndet till Liberia www.sida.se.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Ge råd och stöd i Sidas biståndsverksamhet avseende: 
  • Sidas bedömning av samarbetspartners kapacitet att arbeta med Sidas insatser (organisation, styrning, ekonomiadministration, processer och system m.m.),
  • avtalsutformning,
  • finansiell planering och uppföljning,
  • riskanalys och riskhantering,
  • analys av finansiella rapporter och revisionsrapporter,
  • kvalitetssäkring av chefers arbete,
 • Arbeta för att säkerställa tillämpningen av Sidas regelverk och stödja biståndschefen och handläggarna i detta.
 • Bistå chefen i finansiell planering och uppföljning av insatserna.
 • Bistå med att följa upp arbetet på enheten och initiera förbättringar.
 • Samarbeta i team för att bedöma och följa upp samarbetspartners interna styrning och kontroll.
 • Genomföra fältbesök och finansiella uppföljningar på plats hos partners i nära samarbete med handläggarna
 • Aktivt delta i Sidas controllernätverk
 • Delta i Sidas anti-korruptionsarbete t.ex. genom stöd till förebyggande arbete mot korruption och i förekommande fall uppföljning av korruptionsutredningar.
 • Bidra till enhetens planerings- och uppföljningsarbete.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

Utbildning:

 • Akademisk examen

Erfarenhet:

 • God erfarenhet av arbete med ekonomi- och verksamhetsstyrning samt kvalitetssäkring inom statlig och/eller privat verksamhet
 • God erfarenhet av riskbedömning och riskhantering
 • God erfarenhet finansiell planering och uppföljning inklusive erfarenhet av att läsa och förstå revisionsrapportering

Förmågor:

 • Mycket god analytisk och kommunikativ förmåga
 • Mycket god samarbetsförmåga
 • Förmåga att driva interna processer
 • Förmåga att föra dialog med partners, revisorer och andra givare i utvecklingssamarbetet

Språk:

 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Funktionella kompetenser/förmågor:

Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor och söker dig som har god förmåga att leda dig själv genom att ha integritet, ta initiativ och driva frågor framåt. Du behöver ha en en god förmåga att samarbeta med flera parter, god kommunikativ förmåga och kunna föra dialog samt förmåga att skapa förtroende bland de du möter och arbetar med. Du bör vidare vara flexibel för att hantera det oförutsägbara och vara lösningsorienterad.

För denna roll är det meriterande om du

 • Utbildning i revision eller riskbedömning
 • Erfarenhet från utvecklingssamarbete, gärna i de för de olika befattningarna relevant kontext
 • Erfarenhet av förebyggande av korruption och/eller erferenhet av arbete med korruptionsutredning
 • Erfarenhet av ledning och facilitering av team
 • Erfarenhet av arbete på utlandsmyndighet eller liknande internationell miljö
 • Erfarenhet av arbete i konfliktmiljöer
 • Språkkunskaper i franska och/eller arabiska.

Övrigt

För befattningen krävs att du är svensk medborgare samt folkbokförd i Sverige. (Det krävs minst en sammanhängande 12 månaders period innan tillträde utsatt datum för tjänsten)

För befattningen krävs också att du inte är medborgare i det land du sänds ut till eftersom man inte kan tjänstgöra som diplomat i ett land där man är medborgare.

Hälsoundersökning och läkarutlåtande från UD/Sidas läkarmottagning, som tillstyrker tjänstbarhet på den aktuella stationeringsorten krävs för befattningen Vid familjepostering krävs godkänd hälsoundersökning och läkarutlåtande från UD/Sidas läkarmottagning även för medföljande familjemedlemmar. Samtycke kommer att inhämtas.

Bra att veta

Befattningen avser en tillsvidareanställning med inledande provtjänstgöring under 6 månader. Planerad placering i Liberia under augusti 2023 och med tjänstgöringstid på 3 år, med möjlighet till förlängning. Inledande tjänstgöring i Rissne Sundbyberg under våren 2023.

Vid kontakt vänligen ange ref.nr LBR-1-23.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av biståndsråd Johan Romare, johan.romare@gov.se, eller Jenny Österlind, jenny.osterlind@sida.se

Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco (kontaktperson: linus.jarl@sida.se) och ST (kontaktperson: ulrika.holmstrom@sida.se).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

 

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.