Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Handläggare inom humanitärt bistånd, ref 89/23

Plats: Sundbyberg

Sista ansökningsdag:

Ansök

Vill du arbeta med humanitärt bistånd i en eller flera av världens humanitära kriser för att bidra till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet? Har du erfarenhet av en konfliktdrabbad kontext? Sidas humanitära enhet söker en programanvarig för handläggning och krisuppföljning inom strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2021-2025

Om jobbet

Som programansvarig handläggare kommer du att ansvara för handläggning av stöd till en eller flera samarbetspartners för humanitärt bistånd samt bevaka en eller flera humanitära kriser och utifrån humanitära behov fördela medel. Beredning och uppföljning av stöd och kriser sker ofta i nära samarbete med berörda svenska utlandsmyndigheter. Du kommer även bidra till enhetens arbete med att stärka kapacitet och effektivitet i det humanitära systemet i nära samarbete med Utrikesdepartementet. Tjänsten innebär regelbunda resor till länder präglade av svårt säkerhetsläge.

Du kommer att tillhöra avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd. Avdelningen ansvarar för arbetet i Asien och Mellanöstern med fokus på länder som befinner sig i en konflikt- eller postkonfliktsituation. Avdelningen har också ansvar för det humanitära biståndet.

Du arbetar på vårt kontor i Rissne Sundbyberg.

Arbetsuppgifter

Organisationsansvar:

 • Bereda, följa upp och avsluta stöd till komplexa humanitära insatser.
 • Företräda Sida i kontakt och dialog med en eller flera av Sidas strategiska humanitära
 • Sammanställa och presentera information och analyser gällande berörd organisations humanitära kapacitet samt humanitära verksamhet.

Geografiskt ansvar:

 • Följa utvecklingen och analysera de humanitära behoven i en eller flera humanitära kriser.
 • Sammanställa och presentera information gällande de humanitära behoven samt om planerad och pågående respons i aktuell kris.
 • Samverka med aktuella utlandsmyndigheter och aktuella enheter på Sida, vid UD samt andra intressenter kring Sidas humanitära stöd.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Akademisk examen alternativt akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant

Språk

 • Mycket goda kunskaper i engelska och goda kunskaper i svenska.

Arbetslivserfarenheter och kunskaper

 • Minst 3 års erfarenhet av arbete med humanitärt bistånd.
 • Dokumenterad erfarenhet av handläggning av stöd till humanitära insatser.
 • God kunskap om det humanitära systemet och principerna för humanitärt bistånd
 • Kunskap om Sveriges humanitära verksamhet.
 • Erfarenhet av strategisk dialog med olika typer av partnerorganisationer som genomför humanitära insatser.
 • Dokumenterad erfarenhet av fälttjänstgöring med fokus på humanitärt bistånd i komplexa kriser och konfliktområden.

Funktionella kompetenser/förmågor

Arbetet innebär tidvis hög arbetsbelastning och korta svarstider. I synnerhet söker vi medarbetare som värnar arbete i en grupp där vi strävar mot ett gemensamt mål. Konstruktivt samarbete och positiv laganda är av central betydelse på den humanitära enheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har följande förmågor:

 •  Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
 • Ta initiativ och vara drivande
 • Ha förmåga att hantera stress, osäkerhet och risker
 •  Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 •  Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
 •  Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
 •  Kommunicera strategiskt för att påverka, förhandla och mobilisera
 •  Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens
 •  Kunna omsätta erfarenheter och lärdomar till handling

För denna roll är det meriterande om du

 • Erfarenhet av fälttjänstgöring i humanitära kontexter.
 • Goda kunskaper i franska.
 • Erfarenhet av Sidas insatshanteringssystem.
 • Erfarenhet av anti-korruptionsarbete i humanitära kontexter.

Bra att veta

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas.

Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten. 

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 89/23

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Jakob Wernerman eller Bilan Osman Jama 08-698 50 00

Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco (kontaktperson: linus.jarl@sida.se) och ST (kontaktperson: ulrika.holmstrom@sida.se).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

 

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.