Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Handläggare med inriktning informationsanslag, ref 85/23

Plats: Härnösand

Sista ansökningsdag:

Ansök

Vi söker dig som vill jobba med att avsluta och slutrapportera Sidas handläggning av anslag till organisationer som kommunicerar om biståndets effekter, projekt och utmaningar. Vår handläggare som samordnar anslaget ska vara föräldraledig och du kommer under vikariatet både ta över samordningsrollen och ansvara självständigt för egna insatser. Rollen kallas för programansvarig på Sida . Det innebär under perioden till exempel att stötta kollegor, bedöma rapporter, följa upp formella villkor och föra dialog med partners, liksom andra enheter på Sida och i rapporteringen till vår huvudman. Arbetet innebär även att i viss utsträckning medverka i enhetens övriga arbete att arrangera lärtillfällen och mötesplatser för att stötta Sidas partners från alla sektorer i kapacitetsutveckling och samverkan, samt bidra i enhetens omställning till agilt teamarbete. Dessutom tillkommer viss intern och extern kunskapsspridning inom det egna kompetensområdet.

Tjänsten är placerad på Sida Partnership Forum i Härnösand, en viktig mötesplats för kapacitetsutveckling, nätverkande och erfarenhetsutbyten kring aktuella frågor inom det internationella utvecklingssamarbetet. SPF är en egen enhet på Sida som består av 14 medarbetare och är del av avdelningen för Partnerskap och Innovation vid Sida i Stockholm.

Arbetsuppgifter

 

 • Självständigt handlägga stöd till Sidas partners, inklusive bedömning av resultatredovisning och formella krav samt dialog med samarbetspartners och med andra berörda enheter på Sida.
 • Samordna enhetens arbete med att avsluta handläggning av Informations- och kommunikationsanslaget, inklusive att stötta kollegor och föra dialog internt och externt.
 • Använda och utveckla relevanta metoder och arbetssätt för resultatstyrning, kapacitetsutveckling och biståndseffektivitet inom civilsamhällesstödet
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten och avdelningen inom handläggning av finansiellt stöd samt utveckling av stöd till kapacitetsutveckling och samverkan för Sidas partners.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

 • Akademisk examen omfattande minst tre års heltidsstudier inom ett för verksamheten relevant område.

Språk

 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift (motsv nivå B2).

Arbetslivserfarenheter och kunskaper

 • God erfarenhet av handläggning av biståndsinsatser, inklusive arbete med budget och ekonomisk rapportering samt av samordning av liknande verksamhet.
 • Goda kunskaper och erfarenhet av administrativt arbete och intern styrning och kontroll.
 • Goda kunskaper och erfarenhet av resultatfrågor inklusive planering och uppföljning av verksamhetsresultat, gärna inom kommunikationsområdet.

 

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du 

 •  Ta initiativ och vara drivande
 •  Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 •  Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
 •  Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
 • Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens
 • Kunna använda olika analysverktyg

För denna roll är det meriterande om du

 •  Erfarenhet från andra för enheten prioriterade områden såsom biståndseffektivitet, digitalisering, samt dialog och samverkan mellan olika aktörsgrupper.
 • Erfarenhet av att arrangera lärtillfällen och mötesplatser digitalt och fysiskt med olika typer av projekt- och referensgrupper samt facilitering och digitala samarbetsverktyg
 • Erfarenhet av att arbeta i agila team och med agila verktyg.

Bra att veta

Befattningen avser ett vikariat tills vidare, dock längst t o m 2023-12-31. Tillträde 2023-08-01

Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.

 

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 85/23

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Andreas Nilsson 08-698 51 97 

Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco (kontaktperson: linus.jarl@sida.se) och ST (kontaktperson: ulrika.holmstrom@sida.se).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

 

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.