Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Administratör till Enheten för Sydsudan, Sida, ref 5/23

Plats: Sundbyberg

Sista ansökningsdag:

Ansök


Är du en driven administratör som gillar att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete och att arbeta både nära kollegor och genomförandet av biståndet? Vill du bidra till arbetet att skapa bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck i världens nyaste land då kan denna tjänst vara intressant för dig.  

Om jobbet

Som administratör på Enheten för Sydsudan på Sida har du en strategisk funktion genom att vara spindeln i nätet i på enheten och bidra med kvalitetssäkring och administrativt stöd. Du bidrar aktivt till det gemensamma arbetet med biståndsinsatser i nära samarbete med controllern på enheten för att upprätthålla en god intern styrning och kontroll. Kvalitetssäkringen genomförs med enhetens handläggare inom Sidas olika interna system. Administratören bistår även enhetschefen med enhetens löpande budgetarbete.

Du kommer att tillhöra avdelningen för Afrika, Avdelningen ansvarar för långsiktigt utvecklingssamarbete med länder i Afrika söder om Sahara. Därtill kommer också det regionala samarbetet. Du arbetar på vårt kontor I Rissne Sundbyberg

Arbetsuppgifter

 • Kvalitetssäkring och stöd till enhetens handläggare inför beslut, avrop, utbetalningar och uppföljning.
 • Tillsammans med enhetens controller bidra till olika processer för att skapa en god kontrollmiljö såsom uppföljning av arbets- och åtgärdsplaner.
 • Bistå enhetschefen i den löpande ekonomiadministration och ekonomiska budgetarbetet, både gällande biståndsinsatser och förvaltningsanslag, såsom framtagande av budget, prognoser och bemyndiganderamar.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Minst gymnasieexamen, gärna inom administration och/eller ekonomi

Språk

 • Goda eller mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

Arbetslivserfarenhet och kunskaper

 • Erfarenhet av administrativt arbete på svensk myndighet.
 • Kunskap om insatshantering och processer inom internationellt utvecklingssamarbete.
 • Erfarenhet från att hantera applikationer inom Office-paketet, inkl. Excel, och specifika kunskaper om de system och verktyg som behövs för att effektivt kunna utföra de egna arbetsuppgifterna.

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du:

 • Ta initiativ och vara drivande
 • Kunna samarbeta i en interkulturell kontext och i olika konstellationer
 • Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 • Bidra till nytänkande och innovation
 • Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
 • Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens
 • Kunna omsätta erfarenheter och lärdomar till handling

För denna roll är det meriterande om du

 • Förmåga att arbeta självständigt med löpande arbetsuppgifter och med kvalitetssäkring på ett strukturerat sätt liksom förmåga att prioritera och följa upp arbetsuppgifter.
 • Intresse av att hjälpa andra och kunna anpassa sitt sätt efter olika situationer och förmåga att lära ut eller förmedla ett budskap samt hantera kunskapsutveckling för en spridning av kompetens i organisationen och bland kollegor.
 • Intresse/erfarenhet från bistånd till länder med hög korruptionsrisk eller konfliktdrabbade kontexter.

Bra att veta

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde i mars 2023. Provanställning tillämpas.

Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 5/23.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Petter Meirik, 08-698 52 51

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Linus Jarl 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.