Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

1-2 Handläggare för utlysningsfonder, ref 3/23

Plats: Sundbyberg

Sista ansökningsdag:

Ansök

Vill du arbeta med innovation för en hållbar utveckling inom det svenska utvecklingssamarbetet? Har du erfarenhet av privatsektorutveckling och utvecklingsfinansiering? Nu söker vi programansvariga för handläggning av Sidas stöd till globala utlysningsfonder. 

Om jobbet

Fokus i rollen är att handlägga stöd till utlysningsfonder ”Challenge funds”, som i sin tur hanterar ansökningar om finansiering i konkurrens via anbudsförfarande. Tjänsten är fokuserad på privatsektorutveckling och innovation inom olika sektorer, inklusive miljö/klimat, i utvecklingsländer.

Du kommer att tillhöra avdelningen Internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) som har metodutvecklingsansvar för utlysningsfonder. Det innebär att tjänsterna även inkluderar arbete med metodutveckling, kompetensutveckling, och rådgivning internt inom myndigheten. Handläggarna kommer att ingå i avdelningens samordningsteam för utlysningsfonder

Du arbetar på vårt kontor i Rissne, Sundbyberg

Arbetsuppgifter

 • Beredning och handläggning av stöd till utlysningsfonder
 • Metodutveckling, kompetensutveckling och rådgivning om utlysningsfonder internt inom myndigheten
 • Aktivt deltaga i INTEMs samordningsteam som arbetar med agila arbetssätt och verktyg
 • Portföljutveckling för strategin för global hållbar ekonomisk utveckling och globalt utvecklingssamarbete inom miljö, klimat och biologisk mångfald
 • Bidra till enheternas övergripande arbete med strategigenomförande

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Dokumenterad akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier inom ett för arbetsuppgifterna relevant område

Språk

 • Goda eller mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Arbetslivserfarenhet och kunskaper

 • Kunskap inom ekonomisk utveckling med fokus på privatsektor- och marknadsutveckling samt innovation
 • Erfarenhet av arbete med utlysningsfonder, utvecklingsfinansiering eller liknande
 • Erfarenhet av utvecklingssamarbete

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du:

 • Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
 • Kunna samarbeta i en interkulturell kontext och i olika konstellationer
 • Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 • Ha förmåga att omsätta idéer i konkret handling
 • Bidra till nytänkande och innovation
 • Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
 • Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens

För denna roll är det meriterande om du

 • Erfarenhet av arbete inom internationella finansieringsinstitutioner (IFIs) inom relevant tematik
 • Erfarenhet av arbete hos entreprenör som mottagit bidrag från utlysningsfond
 • Erfarenhet av att arbete i en internationell miljö och/eller i utvecklingsländer
 • Erfarenhet av arbete med miljö/klimatfrågor

Bra att veta

Befattningen avser en särskild visstidsanställning tills vidare, dock längst ett år. Tillträde snarast.

Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 3/23

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av True Schedvin 08-698 50 00

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Linus Jarl 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.