Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida söker handläggare för att arbeta med civilsamhällsorganisationer ref. 169/22

Plats: Sundbyberg

Sista ansökningsdag:

Ansök

Om jobbet

Vill du vara med och skapa bättre förutsättningar för civilsamhället i utvecklingsländer att verka fritt och effektivt?

Det civila samhället har en nyckelroll för fattigdomsbekämpning, demokratisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländer. Civilsamhällesorganisationer fyller en viktig funktion för att ge människor som lever i fattigdom möjlighet att själva påverka sina levnadsvillkor och utöva inflytande i politiska processer och beslut. De har också en viktig roll för att möta upp fattiga människors behov genom olika slags samhällsservice.

På Sidas Enhet för civila samhället arbetar vi med stöd till civilsamhället genom Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället.  Vi har också ett övergripande ansvar på Sida för policy och metodfrågor som rör civilsamhället och civilsamhällesstöd. Enheten består av ett tjugotal medarbetare.

Den programansvariga vi söker kommer att hantera programstöd till civilsamhällesorganisationer inom nämnda strategi och bidra till enhetens arbete med policy- och metodfrågor. För närvarande ges stöd till 17 svenska strategiska partnerorganisationer och ett antal internationella civilsamhällesorganisationer.

 Arbetsuppgifter

 • Handlägga insatser inklusive bedömning av ansökan med budget, resultatredovisning och finansiell rapportering samt dialog med samarbetspartners.
 • Använda och bidra till utveckling av relevanta metoder och arbetssätt för resultatstyrning, kapacitetsutveckling och biståndseffektivitet inom civilsamhällesstödet
 • Medverka till framtagande av underlag och genomförande av dialog på olika nivåer och med olika aktörer. Vid behov leda och representera i givarsamordning.
 • Medverka till integrering av prioriterade tvärfrågor
 • Medverka i kontakten med andra enheter och avdelningar, utlandsmyndigheterna och UD men också med samarbets- och dialogpartner såsom andra myndigheter, civilsamhällesorganisationer och representanter för aktörsgrupper såsom näringslivet och forskarsamhället.
 • Medverka i policy och metodutveckling inom det egna kompetens-/ämnesområdet.
 • Medverka till den interna och externa kunskapsspridningen samt informationsspridning inom det egna kompetens-/ämnesområdet.
 • Upphandla konsulttjänster.
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten och avdelningen.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Befattningen är en tillsvidareanställning.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Akademisk examen omfattande minst tre års heltidsstudier inom ett för verksamheten relevant område.

Språkkunskaper

 • God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Arbetslivserfarenhet och kunskaper

 • Flerårig dokumenterad erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete, inklusive erfarenhet av arbete i utvecklingsländer.
 • Dokumenterad erfarenhet av handläggning av biståndsinsatser, inklusive arbete med budget och ekonomisk rapportering.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete från eller med civilsamhällesorganisationer i Sverige eller utomlands.
 • Goda kunskaper och erfarenhet av administrativt arbete och intern styrning och kontroll.
 • Goda kunskaper och erfarenhet av resultatfrågor inklusive planering och uppföljning av verksamhetsresultat
 • Erfarenhet av strategiskt analysarbete och/eller arbete med policy- och metodutveckling inom internationellt utvecklingssamarbete inklusive samarbete med det civila samhället

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du:

 • Ta initiativ och vara drivande och kunna jobba självständigt
 • Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 • Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens

Meriter

 • Erfarenhet från arbete med de fem perspektiven som styr arbetet med svenskt bistånd; i synnerhet konfliktperspektivet och miljö- och klimatperspektivet, men även fattiga människors perspektiv på utveckling; rättighetsperspektivet och jämställdhetsperspektivet.
 • Erfarenhet av att arbeta med systemperspektiv på komplexa samhällsutmaningar och/eller från utforskande metoder, exempelvis från discipliner som design- och systemtänkande, innovationsledning eller processledning.
 • Erfarenhet från andra för enheten prioriterade områden såsom bistånds- och utvecklingseffektivitet, innovation, och dialog och samverkan mellan olika aktörsgrupper.
 • Kunskap/erfarenhet av arbete med strategisk kommunikation.
 • Erfarenhet av att ha lett eller medverkat i utveckling av verksamhet och arbetsformer.
 • Erfarenhet av facilitering och digitala samarbetsverktyg.
 • Kunskaper i andra relevanta språk t.ex. arabiska, portugisiska, franska och/eller spanska.