Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Rådgivare/handläggare med fokus på jämställdhet, ref 167/22

Plats: Sundbyberg

Sista ansökningsdag:

Ansök

Om jobbet

Tjänsten är som handläggare av insatser inom området mänskliga rättigheter, demokrati med fokus på jämställdhet. Rådgivning till utlandsmyndigheterna och avdelningen inom området jämställdhet är centralt i rollen. Vi erbjuder en utvecklande och omväxlande tjänst på enheten för Östeuropa och tematiskt stöd. Enheten har ca 14 handläggartjänster samt en enhetschef. Teamet arbetar tätt tillsammans för att nå gemensamma resultat.

Enheten ansvarar för reformsamarbetet med Östeuropa - det regionala stödet och de bilaterala programmen för Armenien och Belarus samt för landsamordningen av de länder som strategin omfattar (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Belarus). Utlandsmyndigheterna i Georgien, Moldavien och Ukraina är fulldelegerade. Regeringen fattade i december 2021 beslut om en strategi 'Resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa 2021-2027'. Stödet fokuserar på att möjliggöra en hållbar demokratisk utveckling och inriktas på förvaltnings- och rättsreformer, demokrati, mänskliga rättigheter, civilsamhället, inkluderande ekonomisk utveckling samt miljö och energi. Därutöver ansvarar enheten för genomförande av Strategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland.  Enheten tillhandahåller även tematisk rådgivning inom områdena demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, inkluderande ekonomisk utveckling, miljö och klimat samt mänsklig säkerhet.

Arbetsuppgifter

 • handlägga insatser inom området mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på jämställdhet i enlighet med Sidas regel för insatshantering;
 • rådgivning inom området jämställdhet
 • medverka i metodutveckling och kunskapsöverföring internt på Sida och externt inom området jämställdhet, inklusive deltagande i Sidas tematiska nätverk;
 • föra dialog med samarbetspartner samt informera, underhålla och utveckla nätverk av intressenter relevanta för uppdraget;
 • kommunicera resultat i verksamheten (muntligt, skriftligt och, vid behov, sociala medier); samt
 • i övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten och avdelningen.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • akademisk examen alternativt akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant

Språk

 • Svenska och engelska

Arbetslivserfarenhet och kunskaper

 • Erfarenhet av och kunskap om utvecklingssamarbete
 • Erfarenhet av arbete med jämställdhet och jämställdhetsrådgivning
 • Erfarenhet av arbete inom mänskliga rättigheter och demokrati

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du:

 • Ta initiativ och vara drivande
 • Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 • Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
 • Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
 • Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens 

För denna roll är det meriterande om du 

 • Relevanta kunskaper och erfarenhet från Östeuropa
 • Erfarenhet av arbete på utlandsmyndighet eller i liknande internationell miljö
 • Kunskap om EU:s regelverk inom för befattningen relevant område
 • Kunskaper i språk som är relevant för regionen

Bra att veta

Befattningen avser ett vikariat tills vidare, dock längst t o m 2023-06-30.

Tillträde snarast

Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 167/22

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Christina Danielsson, 072-141 40 27

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Linus Jarl 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48)

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

 

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.