Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida söker verksamhetscontroller till avdelningen för Afrika

Plats: Sundbyberg

Sista ansökningsdag: Wednesday August 31, 2022

Ansök

Har du erfarenhet av utvecklingssamarbete och vill bidra till förbättrad utveckling och fattigdomsminskning  i Afrika? Sida söker nu en erfaren verksamhetscontroller till arbetet med en regional forskningsportfölj samt annat arbete på avdelningen för Afrika.

Om jobbet

Som verksamhetscontroller ger du råd och stöd till handläggare och chef i bedömning och uppföljning av samarbetspartners interna styrning och kontroll. Tillsammans med chef bidrar du även till finansiell planering och uppföljning av den biståndsbudget som teamet ansvarar för. Du bidrar också till att arbeta med att säkerställa god intern styrning och kontroll på enheten, samt regelefterlevnad av de regler och lagar som styr Sidas verksamhet. 

Arbetsuppgifter

Enheten för Rättvis Utveckling och Fred (RÄTTVIS) ansvarar för en regional forskningsportfölj i Afrika. Portföljen innefattar samarbete med olika regionala forskningsaktörer i Afrika. Tjänsten ger också vid behov stöd ambassader med biståndsverksamhet i Afrika. På AFRIKA-avdelningen arbetar teambaserat och tjänsten ingår i ett ett sub-geografiskt team på avdelningen som stöttar ambassaderna i implementeringen av biståndet i en sub region.

Befattningen innebär att säkerställa tillämpningen av Sidas regelverk och stödja chefen och handläggarna i detta, t ex genom att bistå med att följa upp enhetens arbetsprocesser och initiera förättringar.

 • Bistå enhetschefen i finansiell planering och uppföljning av den biståndsbudget som enheten utbetalar till samarbetspartner
 • Samarbeta i team kring att bedöma och följa upp samarbetspartners interna styrning och kontroll
 • Bidra och ge stöd i att använda olika typer av revision som verktyg för att bedöma och följa upp samarbetspartners verksamhet, t ex tolkning av revisionsrapportering och att skräddarsy uppdragsbeskrivningar för revisorsgranskning av samarbetspartners interna styrning och kontroll
 • Bidra och ge stöd i att ta fram och följa upp avtal med samarbetspartner
 • Genomföra fältbesök för att bedöma och följa upp partners interna styrning och kontroll i nära samarbete med handläggarna
 • Bidra och ge stöd i Sidas anti-korruptionsarbete genom att t ex bedöma och följa upp korruptionsrisker hos samarbetspartners och i Sidas verksamhet och, i förekommande fall, uppföljning av korruptionsutredningar
 • Aktivt delta i Sidas controllernätver, t ex genom att utbyta erfarenheter och till nätverket ge förslag på förbättringar inom verksamhetscontrollerns ansvarsområden

Kvalifikationer

Utbildning:

 • Akademisk examen inom ett för arbetsuppgifterna relevant område

 Erfarenhet:

 • God erfarenhet av arbete med ekonomi- och verksamhetsstyrning samt kvalitetssäkring inom statlig eller privat verksamhet
 • God erfarenhet av riskbedömning och riskhantering
 • God erfarenhet av finansiell planering och uppföljning

 Språk:

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

 

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du:

 • Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
 • Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 • Ha förmåga att omsätta idéer i konkret handling
 • Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
 • Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
 • Kunna tillvarata mångfald och olika perspektiv

För denna roll är det meriterande om du har:

 • Språkkunskaper i franska
 • Erfarenhet av arbete i konfliktkontexter
 • Erfarenhet av handläggning på statlig myndighet
 • Erfarenhet av agila arbetssätt

Bra att veta

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tidigast tillträde 2022-09-15. Provanställning tillämpas.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 158/22

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Karin Sverkén, enhetschef på stödenheten för rättvisa och fred (rekryterande chef) 0703-823373.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Linus Jarl 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48)

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.