Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Verksamhetscontroller till Ambassaden i Rwanda, ref RWA-2-22

Plats: Kigali

Sista ansökningsdag: Monday August 22, 2022

Ansök

Är du intresserad av utvecklingsfrågor och vill arbeta med att se till att biståndet håller en hög kvalitet och är effektivt? Vill du arbeta på en statlig myndighet för att minska fattigdomen i världen och bidra till en hållbar utveckling? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Om jobbet

Som verksamhetscontroller ger du råd och stöd till handläggare i bedömning och uppföljning av samarbetspartners interna styrning och kontroll. Tillsammans med chef och programadministratör bidrar du även till finansiell planering och uppföljning av den biståndsbudget som teamet ansvarar för. Du bidrar också till att arbeta med att säkerställa god intern styrning och kontroll på enheten/sektionen, samt regelefterlevnad av de regler och lagar som styr Sidas verksamhet.

Ambassaden i Rwanda är förhållandevis liten och arbetar integrerat och värderingsbaserat. Ett kontinuerligt lärande, agilt förhållningssätt och såväl självledarskap som lagarbete kännetecknar arbetet. Ambassaden har tjugotvå anställda varav sex är utsända från Sida och två från UD.

Arbetsuppgifter

Strategin för utvecklingssamarbetet (2020-2024) omfattar ca 250 MSEK per år. Sverige har även ett stort forskningssamarbete med Rwanda. Sverige är en viktig aktör i Rwanda och du blir en del av ett kompetent team som tillsammans med samarbetspartners genomför strategin.

Befattningen innebär att säkerställa tillämpningen av Sidas regelverk och stödja chefen och handläggarna i detta, t ex genom att bistå med att följa upp enhetens/sektionens arbetsprocesser och initiera förbättringar.

 • Bistå enhetschefen i finansiell planering och uppföljning av den biståndsbudget som enheten/sektionen utbetalar till samarbetspartner
 • Samarbeta i team kring att bedöma och följa upp samarbetspartners intern styrning och kontroll
 • Bidra och ge stöd i att använda olika typer av revision som verktyg för att bedöma och följa upp samarbetspartners verksamhet, t ex tolkning av revisionsrapportering och att skräddarsy uppdragsbeskrivningar för revisorsgranskning av samarbetspartners interna styrning och kontroll
 • Bidra och ge stöd i att ta fram och följa upp avtal med samarbetspartner
 • Genomföra fältbesök för att bedöma och följa upp partners interna styrning och kontroll i nära samarbete med handläggarna
 • Bidra och ge stöd i Sidas anti-korruptionsarbete genom att t ex bedöma och följa upp korruptionsrisker hos samarbetspartners och i Sidas verksamhet och, i förekommande fall, uppföljning av korruptionsutredningar
 • Aktivt delta i Sidas controllernätverk, t ex genom att utbyta erfarenheter och till nätverket ge förslag på förbättringar inom verksamhetscontrollerns ansvarsområden

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Akademisk examen inom ett för arbetsuppgifterna relevant område

Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Arbetslivserfarenhet och kunskaper

 • God erfarenhet av arbete med ekonomi- och verksamhetsstyrning samt kvalitetssäkring inom statlig eller privat verksamhet
 • God erfarenhet av riskbedömning och riskhantering
 • God erfarenhet av finansiell planering och uppföljning 
 • Mycket god analytisk och kommunikativ förmåga
 • Förmåga att driva interna processer
 • Förmåga att föra dialog med partners, revisorer och andra givare i utvecklingssamarbetet

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du:

 • Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
 • Kunna samarbeta i en interkulturell kontext och i olika konstellationer
 • Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 • Vara bra på att leda och engagera andra
 • Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
 • Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
 • Kunna tillvarata mångfald och olika perspektiv

För denna roll är det meriterande om du har

 • Erfarenhet av utvecklingssamarbete.
 • Erfarenhet av uppföljning och utredning av korruptionsärenden.
 • God erfarenhet av riskbedömning och riskhantering
 • Språkkunskaper i franska
 • Tidigare erfarenhet från att arbeta på en utlandsmyndighet
 • Erfarenhet av agila arbetssätt

Bra att veta

Befattningen avser en tillsvidareanställning med placering på ambassaden i Rwanda de tre första åren. Därefter finns möjlighet till förläning eller möjlighet att söka tillbaka till tjänst på Sida i Sverige. Provanställning tillämpas. Tillträde hösten 2022

Befattningen är säkerhetsklassad och du måste lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen.

För befattningen krävs att du är svensk medborgare samt folkbokförd i Sverige.

För befattningen krävs också att du inte är medborgare i det land du sänds ut till eftersom man inte kan tjänstgöra som diplomat i ett land där man är medborgare.

Hälsoundersökning och läkarutlåtande från UD/Sidas läkarmottagning, som tillstyrker tjänstbarhet på den aktuella stationeringsorten krävs för befattningen Vid familjepostering krävs godkänd hälsoundersökning och läkarutlåtande från UD/Sidas läkarmottagning även för medföljande familjemedlemmar. Samtycke kommer att inhämtas.

Vid kontakt vänligen ange ref.nr RWA-2-22.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Christina Wedekull eller Martina Fors på ambassaden.kigali@gov.se eller 08 698 50 00.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Linus Jarl 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.