Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida söker handläggare med inriktning mot kommunikationsanslaget, ref nr 151/22

Plats: Härnösand

Sista ansökningsdag: Thursday June 30, 2022

Ansök

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är dynamiska, engagerade och kunniga medarbetare. 

Vi söker dig som vill jobba med att bedöma resultat och projekt hos organisationer som får anslag för att kommunicera om biståndets effekter, projekt och utmaningar. Arbetet som programansvarig handläggare innebär att bereda ansökningar, bedöma rapporter, följa upp arbetet och föra dialog med Sidas partners, mest civilsamhällesorganisationer men även myndigheter och andra aktörer, framförallt inom informations- och kommunikationsarbete. Som visstidsanställd kommer du både att göra underlag till kollegors bedömningar och självständigt ansvara för egna insatser. Arbetet innebär även i viss mån att medverka till intern och extern kunskapsspridning inom det egna kompetensområdet.

Tjänsten är placerad på Sida Partnership Forum i Härnösand, en viktig mötesplats för kapacitetsutveckling, nätverkande och erfarenhetsutbyten kring aktuella frågor inom det internationella utvecklingssamarbetet. SPF är en egen enhet på Sida som består av 14 medarbetare och är del av avdelningen för Partnerskap och Innovation vid Sida i Stockholm.

Arbetsuppgifter

 • Handlägga stöd till Sidas partners inklusive bedömning av ansökan och resultatredovisning samt dialog med samarbetspartners och med andra berörda enheter på Sida.
 • Använda och utveckla relevanta metoder och arbetssätt för resultatstyrning, kapacitetsutveckling och biståndseffektivitet inom civilsamhällesstödet
 • Medverka till integrering av prioriterade perspektiv i utvecklingssamarbetet.
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten och avdelningen inom handläggning av finansiellt stöd samt utveckling av stöd till kapacitetsutveckling för Sidas partners.

Kvalifikationer 

Utbildning

 • Akademisk examen omfattande minst tre års heltidsstudier inom ett för verksamheten relevant område.

Språk

 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift (motsv nivå B2).

Arbetslivserfarenheter och kunskaper

 • God erfarenhet av handläggning av biståndsinsatser, inklusive arbete med budget och ekonomisk rapportering.
 • Goda kunskaper och erfarenhet av administrativt arbete och intern styrning och kontroll.
 • Goda kunskaper och erfarenhet av resultatfrågor inklusive planering och uppföljning av verksamhetsresultat, gärna inom kommunikationsområdet.

För denna roll är det meriterande med:

 • Erfarenhet från arbete med de fem perspektiven som styr arbetet med svenskt bistånd; i synnerhet konfliktperspektivet och miljö- och klimatperspektivet, men även fattiga människors perspektiv på utveckling; rättighetsperspektivet och jämställdhetsperspektivet.
 • Erfarenhet från andra för enheten prioriterade områden såsom biståndseffektivitet, digitalisering, samt dialog och samverkan mellan olika aktörsgrupper.
 • Erfarenhet av facilitering och digitala samarbetsverktyg.

Bra att veta

Befattningen avser en allmän visstidsanställning tills vidare dock längst t o m 2023-07-30. Tillträde 2022-08-15

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 151/22

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Pernilla Johansson, eller Mikaela Edholm 08-698 50 00

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea) och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 30 juni 2022.

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.