Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Enhetsadministratör till Enheten för Afghanistan, ref 147/22

Plats: Stockholm

Sista ansökningsdag: Sunday August 7, 2022

Ansök

Har du erfarenhet av administration och vill bidra till utveckling i Afghanistan? Vi söker nu en enhetsadministratör till en spännande och meningsfull tjänst vid Sidas Enhet för Afghanistan.

Utöver dina kvalifikationer och personliga egenskaper är det viktigt att du är administratör ut i fingerspetsarna och trivs i rollen. Du kommer att vara central för enheten, hålla många bollar i luften och aktivt stödja enhetens chef och medarbetare. Vi är intresserade av att anpassa tjänsten till dina kvalifikationer och kompetens.

Om jobbet

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Afghanistanenheten ansvarar för genomförandet av den geografiska strategin för Afghanistan

Du kommer att tillhöra avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd.

Avdelningen ansvarar för arbetet i Asien och Mellanöstern med fokus på länder som befinner sig i en konflikt- eller postkonfliktsituation. Avdelningen har också ansvar för det humanitära biståndet.

Arbetsuppgifter

Som enhetsadministratör kommer du att:

 • Stödja vid möten och större tillställningar (planering, genomförande, uppföljning och mötesprotokoll), både interna och externa
 • Stödja i personalrelaterade frågor (exempelvis bemanning, introduktionsprogram, praktisk introduktion av nyanställda och hjälp vid avslut av anställning)
 • Ansvara för att utveckla och följa upp enhetens kommunikationsplan för normativ dialog, ta fram annan typ av kommunikationsmaterial (t.ex. talepunkter, artiklar) samt i samarbete med Sidas kommunikationsenhet uppdatera extern kommunikation i Sidas offentliga kanaler
 • Ingå i Sidas administrativa nätverk med syfte att uppnå ett enhetligt och kvalitativt managementstöd och utveckla myndighetens administrativa rutiner
 • Ansvara för enhetens förvaltningsbudget och för fakturafrågor
 • Ansvara för ärende- och dokumenthantering, personalrapportering samt tillämpning av digitala hjälpmedel och program
 • I övrigt utföra arbetsuppgifter ålagda av enhetschefen

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Minst motsvarande gymnasiekompetens

Språk

 • God förmåga att uttrycka sig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Arbetslivserfarenhet och kunskaper

 • Minst två års dokumenterad erfarenhet av självständigt administrativt arbete
 • Van datoranvändare och kunnig i användandet av Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint)
 • Erfarenhet av mötestjänster online, ex Skype, Zoom, Teams
 • Viss erfarenhet av ekonomihantering
 • Dokumenterad erfarenhet av att driva processer, följa upp och slutföra i tid och under tidspress.
 • Dokumenterad erfarenhet av att tidigare innehaft roller som krävt hantering av många olika arbetsuppgifter och självständigt kunna prioritera mellan dem

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du:

 • Ta initiativ och vara drivande
 • Kunna samarbeta i en interkulturell kontext och i olika konstellationer
 • Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 • Ha förmåga att omsätta idéer i konkret handling
 • Bidra till nytänkande och innovation
 • Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
 • Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens

För denna roll är det meriterande om du

 • Erfarenhet av administrativt arbete på svensk myndighet
 • Erfarenhet av utvecklingssamarbete
 • Erfarenhet av att sammanställa och publicera information samt kommunikationsarbete

Bra att veta

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde i början av september 2022. Provanställning tillämpas

Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 147/.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Maria Lundberg 08-698 52 73 eller Annika von Bahr 08-698 45 79

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Linus Jarl 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

Sommaren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne i Sundbyberg

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.