Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Specialist digitalisering i biståndet, ref 146/22

Plats: Stockholm

Sista ansökningsdag: Sunday August 7, 2022

Ansök

Brinner du för biståndsfrågor och har erfarenhet av att arbeta med digitala transformation i en internationell miljö med fokus på utvecklingsländer? Vill du arbeta på en statlig myndighet för att minska fattigdomen i världen och se till att digitalisering bidrar till hållbar och inkluderande utveckling? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Om jobbet

Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) genomför sju globala strategier för hållbar utveckling och ökad demokrati samt bidrar till Sidas kunskapsutveckling och expertstöd till regeringen. Avdelningen har drygt 130 medarbetare, hanterar cirka 5 miljarder kronor genom olika program och stöd och står för Sidas verksövergripande tematiska och multilaterala expertstöd.

Nu söker vi en handläggare inom digitalisering i biståndet, dvs hur digitalisering kan bidra till hållbar utveckling i låg-och medelinkomstländer. Tjänsten är placerad på enheten för global hållbar ekonomisk utveckling (GLOBEC). Metod och ämnesföreträdare kommer att delta bl.a. i Sidas digitaliseringsprogram, med fokus på digitalisering i biståndet. Metod och ämnesföreträdare ansvarar för omvärldsbevakning, analys, rapportering och kommunikation om hur digitalisering påverkar samhällsutvecklingen i låg och medelinkomstländer, samt för kunskapsutbyte och kompetensutveckling genom Sidas tematiska nätverk.

Arbetsuppgifter

Befattningen omfattar huvudsakligen tematiskt arbete och stöd inom digitalisering i biståndet som ett tvärsektoriellt område. Arbetet utförs i team tillsammans med den andra metod- och ämnesföreträdare på digitalisering i biståndet, som också är placerad på GLOBEC, samt handläggare inom digitalisering

 • Utveckla och leda arbetet med kunskapsutveckling, kompetensutveckling och lärande genom att utforma och medverka i utbildningar och ta fram olika former av metodstöd.
  Företräda ämnesområdet både internt och externt
 • Medverka i global dialog inom ämnesområdets prioriterade frågor och företräda ämnet i internationella sammanhang t.ex. i dialog med EU och multilaterala organisationer
 • Framtagande av metodstöd inom ansvarsområdet
 • Sammanställa och genomföra analys av utvecklingsresultat inom det egna ämnesområdet samt kommunicera dessa till relevant publik
 • Följa och redogöra för ämnesområdets utveckling genom forsknings- och omvärldsbevakning
 • Bevaka och aktivt öka samarbetet med övriga ämnesområden inom Sidas verksamhet samt bidra till integrering av relevanta perspektiv och prioriteringar inom det egna ämnesområdet
 • Hantera olika ämnesrelaterade uppdrag i form av att skriva underlag eller tematisk rapportering gentemot Sidas ledning, Regeringskansliet, andra myndigheter
 • Koordinera arbetet med utvecklandet av ett internt utskott för digitalisering i bistånd, och agera som rådgivare till andra kollegor både i Sverige och utlandsmyndigheter
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten och avdelningen.

 

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Dokumenterad akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier inom ett för arbetsuppgifterna relevant område

Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Arbetslivserfarenhet och kunskaper

 • Gedigen kunskap om och erfarenhet av digitaliseringens roll i samhällsutveckling i låg- och medelinkomstländer
 • Kunskap om och erfarenhet av utvecklingssamarbete
 • Erfarenhet av analys- och policyarbete inom området
 • Erfarenhet av att driva kunskaps- och metodutveckling inom området
 • Erfarenhet av och förmåga att företräda ämnet och driva policydialog i internationella sammanhang
 • Erfarenhet av leda eller driva förändringsarbete i en stor organisation

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du:

 • Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
 • Ta initiativ och vara drivande
 • Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 • Vara bra på att leda och engagera andra
 • Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
 • Kommunicera strategiskt för att påverka, förhandla och mobilisera
 • Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens

För denna roll är det meriterande om du

 •  Kunskaper och erfarenheter i skärningen digitalisering och minskad fattigdom, miljö/klimat samt jämställdhet
 • Erfarenhet inom lärande och kompetensutveckling

 

Bra att veta

Befattningen avser ett vikariat tills vidare, dock längst t o m 2023-08-31 med möjlighet till förlängning. Tillträde september 2022.

Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 146/22.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av True Schedvin, Nadja Dolata eller Suzanne Krook, 08-698 50 00.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Linus Jarl 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

Sommaren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne i Sundbyberg

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.