Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Junior handläggare (2 st) inom humanitärt bistånd, ref 145/22

Plats: Stockholm

Sista ansökningsdag: Sunday July 3, 2022

Ansök

Om jobbet

Som programansvarig/junior handläggare kommer du att ansvara för handläggning av stöd till en eller flera samarbetspartners för humanitärt bistånd samt bevaka en eller flera humanitära kriser och utifrån humanitära behov fördela medel. Beredning och uppföljning av stöd och kriser sker ofta i nära samarbete med berörda svenska utlandsmyndigheter. Du kommer även bidra till enhetens arbete med att stärka kapacitet och effektivitet i det humanitära systemet i nära samarbete med Utrikesdepartementet. Tjänsten kommer att innebära resande till länder präglade av svårt säkerhetsläge

Du kommer att tillhöra avdelningen för Asien Mellanöstern och humanitärt bistånd.

Avdelningen ansvarar för arbetet i Asien och Mellanöstern med fokus på länder som befinner sig i en konflikt- eller postkonfliktsituation. Avdelningen har också ansvar för det humanitära biståndet.

Arbetsuppgifter

Handläggning av stöd till en eller flera samarbetspartners för humanitärt bistånd:

 • Bereda, följa upp och avsluta stöd till komplexa humanitära insatser.
 • Företräda Sida i kontakt och dialog med en eller flera av Sidas partners för humanitära insatser samt vara Sidas fokalpunkt för samarbetet med en eller flera organisationer.
 • Sammanställa information och presentera information och analys gällande berörd organisations organisatoriska och humanitära kapacitet samt humanitära verksamhet.

Bevakning av humanitära kriser:

 • Följa utvecklingen och analysera de humanitära behoven i en eller flera humanitära kriser.
 • Sammanställa och presentera information gällande de humanitära behoven samt om planerad och pågående respons i aktuell kris.
 • Samverkan med de utlandsmyndigheter och aktuella enheter på Sida som hanterar utvecklingssamarbete i berörda områden.
 • Medverka i Sidas dialog med och stöd till utlandsmyndigheter, UD och andra intressenter kring Sidas humanitära stöd.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Akademisk examen inom för verksamheten relevant område.

Språk

 • Mycket goda kunskaper i engelska och goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Arbetslivserfarenhet och kunskaper

 • Minst 3 års erfarenhet av arbete med humanitärt bistånd.
 • Dokumenterad erfarenhet av handläggning av stöd till humanitära insatser.
 • God kunskap om det humanitära systemet och principerna för humanitärt bistånd
 • Kunskap om Sveriges humanitära verksamhet
 • Erfarenhet av strategisk dialog med olika typer av partnerorganisationer som genomför humanitära insatse 

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du:

 • Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
 • Ta initiativ och vara drivande
 • Ha förmåga att hantera stress, osäkerhet och risker
 • Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 • Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
 • Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
 • Kommunicera strategiskt för att påverka, förhandla och mobilisera
 • Kunna omsätta erfarenheter och lärdomar till handling

För denna roll är det meriterande om du

 • Dokumenterad erfarenhet av fälttjänstgöring med fokus på humanitärt bistånd i komplexa kriser och konfliktområden
 • Kunskaper i franska
 • Erfarenhet av Sidas insatshanteringssystem

 

 

Bra att veta

Befattningen avser tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas.

Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 145/22.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Elisabet Hedin, 08-698 50 00.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Linus Jarl 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

Sommaren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne i Sundbyberg

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.