Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Handläggare (2 st) inom humanitärt bistånd, ref 144/22

Plats: Stockholm

Sista ansökningsdag: Sunday July 3, 2022

Ansök

Om jobbet

Som programansvarig specialist kommer du att ansvara för att följa och analysera den globala humanitära situationen och utifrån humanitära behov fördela medel samt vara ansvarig för handläggning, det vill säga bereda, följa upp och utvärdera Sidafinansierade humanitära insatser, ofta i nära samarbete med berörda svenska utlandsmyndigheter. Du kommer även bidra till enhetens arbete med att stärka kapacitet och effektivitet i det humanitära systemet i nära samarbete med Utrikesdepartementet. Tjänsten innebär regelbundna resor till länder präglade av svårt säkerhetsläge.

Du kommer att tillhöra avdelningen för Asien Mellanöstern och humanitärt bistånd. Avdelningen ansvarar för arbetet i Asien och Mellanöstern med fokus på länder som befinner sig i en konflikt- eller postkonfliktsituation. Avdelningen har också ansvar för det humanitära biståndet.

Arbetsuppgifter

Organisationsansvar:

 • Bereda, följa upp och avsluta stöd till komplexa humanitära insatser.
 • Företräda Sida i kontakt och dialog med en eller flera av Sidas strategiska humanitära partner.
 • Sammanställa och presentera information och analyser gällande berörd organisations humanitära kapacitet samt humanitära verksamhet.
 • Geografiskt ansvar:
 • Följa utvecklingen och analysera de humanitära behoven i en eller flera humanitära kriser.
 • Sammanställa och presentera information gällande de humanitära behoven samt om planerad och pågående respons i aktuell kris.
 • Samverka med aktuella utlandsmyndigheter och aktuella enheter på Sida, vid UD samt andra intressenter kring Sidas humanitära stöd.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Akademisk examen inom för verksamheten relevant område

Språk

 • Mycket goda kunskaper i engelska och goda kunskaper i svenska.

Arbetslivserfarenhet och kunskaper

 • Minst sju års erfarenhet av humanitärt arbete eller internationellt utvecklingssamarbete
 • Dokumenterad erfarenhet av handläggning av humanitära projekt och program, inklusive budgethantering.
 • Kvalificerad erfarenhet av strategisk dialog med organisationer som genomför humanitära insatser.
 • Kvalificerad erfarenhet av uppföljning av resultat av humanitära insatser.
 • Mycket god kunskap om det humanitära systemet och principerna för humanitärt bistånd.

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du:

 • Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
 • Ta initiativ och vara drivande
 • Ha förmåga att hantera stress, osäkerhet och risker
 • Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 • Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
 • Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
 • Kommunicera strategiskt för att påverka, förhandla och mobilisera
 • Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens
 • Kunna omsätta erfarenheter och lärdomar till handling

För denna roll är det meriterande om du

 • Erfarenhet av fälttjänstgöring i humanitära kontexter
 • Kunskaper i franska.
 • Erfarenhet av anti-korruptionsarbete i humanitära kontexter.
 • Kvalificerad erfarenhet av att arbeta med integration av miljö/klimat- konflikt, och jämställdhetsaspekter i humanitära projekt och program.

Bra att veta

Befattningen avser tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas.

Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten

Vid kontakt vänligen ange ref.nr xx/21.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Jakob Wernerman eller Elisabet Hedin, 08-68 50 00

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Linus Jarl 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

Sommaren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne i Sundbyberg

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.