Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida söker erfaren förvaltningsledare med samordningsansvar till IT-enheten, ref 140/22

Plats: Stockholm

Sista ansökningsdag: Sunday August 7, 2022

Ansök

Vi behöver ersätta rollen förvaltningsledare med samordningsansvar, då nuvarande kollega valt att gå vidare till nya arbetsuppgifter inom Sida.

Om jobbet

I rollen har du ett delegerat ansvar som IT-systemägare enligt vår nuvarande förvaltningsmodell. Detta innebär att du har övergripande ansvar för alla förvaltningars budgetar och IT-miljö. Till din hjälp har du sex förvaltningsledare som ansvarar för sitt område på daglig basis.

Du kommer att tillhöra avdelningen för ledningsstöd. Avdelningen stödjer myndigheten med styrnings- och ledningsfrågor. Det omfattar övergripande inriktning, verksamhetsplanering och -uppföljning, finansiell styrning, samt system och metoder för genomförandet av insatser och strategier.

Arbetsuppgifter

 • Övergripande ansvar för budget
 • Ansvarar för rekryteringar
 • Beställare vid avrop och upphandlingar av system och konsulter
 • Prioriterar och samordnar arbetet inom olika systemförvaltningar
 • Uppdragsledare, eskaleringspunkt och bollplank till förvaltningsledare
 • Säkerställa att gruppen
 • Delta och arbeta i styrgrupper för projekt och förvaltningar
 • Säkerställa att vi arbetar enligt gemensamt framtagna rutiner och processer samt arbeta med att vidareutveckla dessa
 • Godkänna förvaltningsplaner och förändringar i förvaltningarna
 • Arbeta med övriga förvaltningsledare för att förbättra arbetssätt, skapa teamkänsla, öka redundans, arbetsglädje etc.
 • Driva uppdrag inom förvaltningsområdet eller på enhetsnivå

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • relevant akademisk utbildning inriktad mot systemvetenskap eller annan motsvarande kompetens inhämtad genom arbetslivserfarenhet.

Språk

 • goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

Arbetslivserfarenhet och kunskape

 • minst 3 års arbete som förvaltningsledare, teknisk projektledare, scrum master, testledare, produktägare, systemförvaltare eller motsvarande
 • god teknisk förståelse och du är väl förtrogen med informationssäkerhet

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du:

 • Ta initiativ och vara drivande
 • Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 • Bidra till nytänkande och innovation
 • Vara bra på att leda och engagera andra
 • Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
 • Kunna tillvarata mångfald och olika perspektiv

För denna roll är det meriterande om du

 • Har att leda och coacha grupper eller team av ledare
 • Har erfarenhet av verksamhetsutveckling
 • Har erfarenhet av teknisk kravställning
 • Har erfarenhet av att ha jobbat med agila arbetssätt
 • Har erfarenhet av PPS eller liknande projektmodeller
 • Har erfarenhet av styrgruppsarbete
 • Har erfarenhet av att arbeta i en beställarorganisation
 • Har erfarenhet av offentlig verksamhet
 • Har erfarenhet av upphandling, avrop och hantering av avtal

Bra att veta

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas

Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.

Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen.

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 140/22.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Michael Alm, 08-698 53 31

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Linus Jarl 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

Sommaren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne i Sundbyberg

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.