Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Handläggare inom demokrati och mänskliga rättigheter och jämställdhet till Sidas Irakenhet i Stockholm, ref 138/22

Plats: Stockholm

Sista ansökningsdag: Thursday June 30, 2022

Ansök

Vi söker dig som har erfarenhet av biståndsarbete inom demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, gärna erfarenheter av sådant arbete från Mellanöstern/Irak.

Om jobbet

Irakenheten ansvarar för genomförande av Sidas utvecklingssamarbete med Irak och består av 9 personer inklusive chef, controller, programadministratör och handläggare i Stockholm samt en samordnare för utvecklingssamarbetet på ambassaden i Bagdad.

Regeringen beslutade under våren om en ny strategi för utvecklingssamarbete med Irak, 2022-2026. Verksamheten inom ramen för strategin ska bidra till följande mål: Fredliga och inkluderande samhällen, Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samt jämställdhet, och Miljö, klimat och hållbar utveckling.

Befattningen innebär att bidra till genomförandet av Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Irak 2022-2026 inom området mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, samt jämställdhet.

Du kommer att tillhöra avdelningen för Asien Mellanöstern och humanitärt bistånd Avdelningen ansvarar för arbetet i Asien och Mellanöstern med fokus på länder som befinner sig i en konflikt- eller postkonfliktsituation. Avdelningen har också ansvar för det humanitära biståndet.

Arbetsuppgifter

 • Handlägga (initiera, bereda, avtala och följa upp samt avsluta) insatser inom mänskliga rättigheter och demokrati, inklusive oberoende media och jämställdhet.
 • Arbeta löpande med resultatstyrning på insats och portföljnivå och föra dialog med samarbetspartners kring dessa resultat.
 • Planera och delta i diskussioner med kollegor inom andra områden vid behov.
 • Vid behov samverka med andra givare och andra avdelningar och enheter inom Sida.
 • Delta i resultatrapportering, lärande samt extern- och intern kommunikation om utvecklingssamarbetet med Irak.
 • Bidra till gemensamma processer på enheten och avdelningen som utarbetande av strategiunderlag, operationalisering, planering och rapportering.
 • Tjänsten innefattar resor till Irak.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Akademisk examen inom samhällsvetenskap, juridik eller liknande, eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.

Språk

 • Goda kunskaper i svenska och mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Arbetslivserfarenhet och kunskaper

 • Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete
 • Erfarenhet av arbete med demokrati och mänskliga rättigheter, gärna från kontexter där utrymmet att arbeta och föra dialog kring dessa frågor krymper.

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du:

 • Kunna leda dig själv och ansvara för din egen utveckling
 • Ta initiativ och vara drivande
 • Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 • Ha förmåga att omsätta idéer i konkret handling
 • Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
 • Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
 • Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens
 • Kunna använda olika analysverktyg 

För denna roll är det meriterande om du

 • Erfarenhet av eller kunskap om MENA-regionen eller konfliktmiljöer.
 • Kunskaper i arabiska och/eller kurdiska.
 • Erfarenhet av att arbeta integrerat mellan olika tematiska områden
 • Erfarenhet av handläggning på statlig myndighet.

Bra att veta

Befattningen avser ett vikariat tills vidare, dock längst t o m 2023-06-01, med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast.

Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 138/22

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Anders Öhrström, 08-698 50 36 eller Josefine Johansson 08-698 56 16

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Linus Jarl 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

Sommaren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne i Sundbyberg

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.