Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Verksamhetsutredare till Partnerportalen, ref 114/22

Plats: Stockholm

Sista ansökningsdag: Sunday 5/22/2022

Ansök

Vill du vara med och utveckla Sidas samarbete med partners? Är du intresserad av hur digitalisering kan förbättra och förenkla för såväl Sida-handläggare som för partners? Då har vi ett roligt och spännande jobb i ett dynamiskt och trevligt team. Välkommen till Partnerportalen
och digitaliseringsprogrammet!

Partnerportalsprojektet är en del av Sidas Digitaliseringsprogram och ett av de viktigaste projekten för Sidas digitala utveckling de närmsta åren. Under 2022 kommer en första version av Partnerportalen att utvecklas och lanseras. Vi söker nu en verksamhetsutredare som vill vara med och utveckla portalen vidare med fler funktioner som kan förenkla och förbättra insatshanteringen.

Befattningen har sin tillhörighet på enheten för effektiv insatshantering och metoder (EFFEKT) vid avdelningen för ledningsstöd (LED) och som del i partnerportal-projektet är du del av Sidas verksövergripande Digitaliseringsprogram där 15-talet digitaliseringsinitiativ och förändringsaktiviteter pågår för tillfället.

Om jobbet

Som verksamhetsutredare bidrar du till digitalisering av Sidas insatshanteringsprocess och att effektivisera samarbetet med Sidas partners. Du kommer att vara del av Partnerportalens team men också bistå Digitaliseringsprogrammet i dess övergripande arbete. Du kommer att ansvara för att undersöka förutsättningar för att utveckla ytterligare funktioner inom ramen för Partnerportalen och bidra till ett mer effektivt och relevant biståndsgenomförande

Du kommer att tillhöra avdelningen för ledningsstöd. Avdelningen stödjer myndigheten med styrnings- och ledningsfrågor. Det omfattar övergripande inriktning, verksamhetsplanering och -uppföljning, finansiell styrning, samt system och metoder för genomförandet av insatser och strategier.

Arbetsuppgifter

 • Genomföra utredningar som ligger till grund för vägval i projektet och undersöka vilka lösningar som skulle ge högst värde för Partnerportalens användare
 • I genomförandet av utredningar leda arbetsgrupper och samarbeta nära personer från Sidas operativa avdelningar och stödavdelningar
 • Bidra till strategiskt användarstöd/rådgivning, inklusive kompetensutveckling och kommunikation relaterat till Partnerportalen
 • Vid behov bidra i utredningar för digitaliseringsprogrammet räkning som utöver digitalisering av partnerrelationen inbegriper initiativ inom digitalisering av myndigheten och digitalisering inom biståndet
 • Ev. bidra i andra uppgifter kopplat till digitaliseringsprogrammet såsom att genomföra analyser och mätningar gällande Sidas digitala förflyttning som myndighet

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.

Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Relevant akademisk utbildning eller annan motsvarande kompetens inhämtad genom arbetslivserfarenhet.

Språk

 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Arbetslivserfarenhet och kunskaper

 • Minst 1 års erfarenhet av analysarbete, verksamhetsutveckling och/eller processutveckling.
 • God analytisk förmåga, dvs. att kunna sätta sig in i komplex information och förstå viktiga samband, se hur saker hänger ihop och påverkar varandra - att kunna analysera, utvärdera och föreslå åtgärder.
 • Hög kvalitetsmedvetenhet och god administrativ förmåga.
 • God pedagogisk förmåga; att kunna redogöra för komplexa frågor på ett lättbegripligt sätt och känna dig bekväm att facilitera t.ex. workshops och/eller utbildningar

Funktionella kompetenser/förmågor:

För den här rollen behöver du:

 • Ta initiativ och vara drivande
 • Ha förmåga att hantera stress, osäkerhet och risker
 • Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
 • Bidra till nytänkande och innovation
 • Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
 • Ha förmåga att föra dialog och skapa samsyn
 • Kunna bidra med samt ta till dig kunskap och evidens
 • Kunna använda olika analysverktyg

För denna roll är det meriterande om du

 • Erfarenhet av utvecklingssamarbete, på Sida och/eller annan biståndsorganisation.
 • Erfarenhet från arbete inom myndighet.

Bra att veta

Befattningen avser en allmän visstidsanställning tills vidare, dock längst t o m 2023-05-31. Tillträde snarast.

Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 114/22

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Jenny Åkerbäck 08-698 55 60 eller Sara Birging Hultegård, 08-698 51 32

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Linus Jarl 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

Sommaren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne i Sundbyberg

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Om Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Vi har över 900 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner, Sidafilosofin och Sidas mångfaldsarbete.

Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där de gemensamma nämnarna är tillit, professionalitet och mod, och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.