Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Strengthening Sida Management for Development Results

Summary

Enligt beslut av Sidas generaldirektör avser Sida att under kommande år övergå till en mer resultatbaserad styrning av verksamheten. Detta positionspapper ger bakgrundsinformation till generaldirektörens beslut, förklarar konceptet med mål- och resultatstyrning i Sidas utvecklingsarbete samt presenterar ett utkast av de nästa stegen.

Download:

Published on the website: 2007-11-27

Publication type: -

Published: 2007

Language: English

Author: Sida