Ett kambodjanskt par lägger ut nät i Mekongfloden. Sidas stöd till Mekongkommissionen främjar en gränsöverskridande hållbar utveckling i området.

Fisk utgör en viktig proteinkälla för en stor del av världens befolkning.

Foto: Andy Eames/AP/Scanpix

Lantbruk & livsmedelsäkerhet

Fiske

Uppdaterad: 29 augusti 2017

Som en del i Sidas arbete med fattigdomsbekämpning och tryggad livsmedelsförsörjning stödjer vi arbetet för att skapa ett hållbart fiske i hav, sjöar och floder. Det hållbara fisket ska både bidra till att säkra människors möjlighet att skaffa sig näringsrik mat och vara en säker inkomstkälla samtidigt som det inte får utarma fiskebestånden eller skada de lokala ekosystemen.

Att säkerställa hållbara marina miljöer är ett av de 17 Globala målen för hållbar utveckling (mål 14). Att förvalta och skydda miljön längs kusterna, stoppa överfiske och se till att småskaliga fiskare har tillgång till fiskevatten och marknader är några av de delmål som världen har åtagit sig att arbeta för. Arbetet för ett hållbart fiske bidrar även i varierande grad till alla de andra globala målen.

Traditionellt sett så har människan främst fiskat vild fisk. I och med teknikutveckling, en ökad ekonomisk tillväxt och ökad efterfrågan på fisk har detta förändrats och 2014 var första året då odlad fisk blev större än det traditionella fisket av vild fisk. Protein från både vildfångad och odlad fisk har ett mycket mindre klimatavtryck än många andra proteinkällor och är därmed ett attraktivt alternativ till kött.

Tyvärr har de senaste decenniernas ökade industriella fiske samt det illegala fisket bidragit till utfiskning av haven och många fiskebestånd runt om i världen är i dag hotade. Detta är inte bara ett hot mot det ekologiska systemet utan ökar även utsattheten för världens fattiga som är beroende av fiske. Utfiskning förekommer även i sjöar och floder men här är det framför allt klimatförändringar, miljöförstöring och användandet av vatten för till exempel vattenkraft och bevattning som skapar problem.

Stora delar av världens befolkning är direkt beroende av fiske för sin överlevnad. I världens minst utvecklade länder kan även små kvantiteter av fisk ha stor positiv inverkan på människors näringsintag. Här baseras fiskkonsumtionen främst på vildfångad och odlad fisk från lokala sjöar och floder. För många människor är fiske dessutom den enda inkomstkällan. För Sida är det därför viktigt att bidra till att fiskarsamhällen vid hav, sjöar och floder kan fortsätta med det lokala fisket på ett hållbart sätt.

Sidas stöd till ett hållbart fiske

Sidas direkta bistånd till fiske uppgår till en procent av det totala stödet till lantbruk och tryggad livsmedelsförsörjning. Stöd för utvecklande av fiske kan också ingå i andra program med fokus på till exempel miljö och klimat, marknadsutveckling eller människors förmåga att återhämta sig från eller motstå olika kriser.

Sidas stöd till ett hållbart fiske sker på flera olika nivåer och med en mängd olika aktörer, exempelvis FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och FN:s miljöprogram UNEP.
I samband med FN:s havskonferens 2017 ökade Sverige sitt stöd till det internationella arbetet att bekämpa olagligt, oreglerat och icke-rapporterat havsfiske. Stödet går till utvecklingsländer för att de ska kunna driva igenom det internationella avtalet Port State Measures Agreement som innebär en ökad kontroll av fartyg och fångst i hamn.

Stödet till regionala organisationer som Western Indian Ocean Marine Science Association (WIOMSA) och Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) bidrar till att samla akademisk kunskap från regionen och använda den som underlag för fiskepolitik. Programmet bidrar även till att öka den marina kunskapen genom att stödja lokala forskare.

Det svenska stödet kan även gå till projekt som möjliggör lokalt fiske genom att säkerställa att människor har rätt till mark och vatten i samhället där de bor samt att bidra med utbildning och teknikutveckling i lokala fiskarsamhällen.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />