Ett hållbart och effektivt jordbruk är viktigt för att klara framtida utmaningar med klimatförändringar och en ökad befolkning.

Ett hållbart och effektivt jordbruk är viktigt för att klara framtida utmaningar med klimatförändringar och en ökad befolkning.

Foto: GIZ-PROAGRO

vÅra verksamhetsområden

Lantbruk och tryggad livsmedelsförsörjning

Uppdaterad: 2 november 2017

Om jordens befolkning ökar till fler än nio miljarder år 2050, kan vi då producera mat till samtliga människor utan att överutnyttja vår planet? Det är möjligt, säger forskarna, om vi producerar livsmedel på ett hållbart sätt.

Lantbruk är avgörande för allas vår överlevnad och en av de viktigaste försörjningskällorna för fattiga människor på landsbygden. Bland de Globala målen för hållbar utveckling har mål 2 just detta som sin utmaning: Att utrota hungern och skapa förutsättningar för att maten produceras hållbart.

I dag produceras mer mat än någonsin på vår planet, vilket borde kunna täcka allas behov av föda. Men samtidigt lever mer än 800 miljoner människor med daglig hunger då de inte har tillräckligt med mat, framför allt i södra Asien och Afrika. Samtidigt anses lantbruket vara ett av de största hoten mot vår miljö, eftersom det bidrar till den globala uppvärmningen, att den biologiska mångfalden utarmas och att naturen inte längre kan bidra till människans välbefinnande på samma sätt som tidigare.

Därför är det viktigt att skapa mer produktiva och klimat- och miljömässigt hållbara lantbruk, något som Sida arbetar för. Det bidrar inte bara till minskade utsläpp av växthusgaser och att den biologiska mångfalden och ekosystemens viktiga funktioner bevaras. Det innebär dessutom att vi får mindre jorderosion och avskogning och att det blir lättare för människor att försörja sig och ta sig ur fattigdom.

Ett hållbart lantbruk handlar om att bevara produktiva jordar, rent vatten, skogar och biologisk mångfald. Det ser också till att näringsämnen kan cirkulera på ett effektivt sätt, att ekosystemen fungerar som de ska och att den biologiska mångfalden bevaras. Att kemikalier hanteras på ett säkert sätt är också en viktig faktor.

Dessutom behöver jordbruket kunna lagra koldioxid och metan, snarare än att bidra till utsläppen av växthusgaser. Bättre kunskap och teknik för hur man förädlar skördarna behövs också för att bönderna ska kunna exportera mer till utlandet.

Sidas stöd till jordbruk, skogsbruk, vattenbruk, fiske samt landsbygdsutveckling utgjorde drygt fem procent av Sidas totala bistånd 2016 och uppgick till 955 miljoner kronor. Stödet har ett särskilt fokus på att stärka kvinnor så att de kan tjäna mer pengar på sitt jordbruk.

Lantbruk finns också med som viktig del i andra områden Sida stödjer, till exempel arbetet för att stärka lantbrukarnas rättigheter till marken de bor på och brukar och deras rätt till rent vatten. En stor del av Sidas stöd till forskning går också till lantbruk.

Anpassningar till nytt klimat

Klimatförändringarna kommer att påverka förutsättningarna för att odla olika sorters grödor än mer i framtiden, med torka, stigande temperaturer, översvämningar och extrema väderfenomen. Därför stödjer Sida arbetet för att anpassa livsmedelsproduktionen till ett förändrat klimat. Det kan handla om att öka produktiviteten, introducera nya utsäden, effektivisera bevattningen eller utveckla alternativa odlingsmetoder. Det kommer även att handla om att se till att kustområden kan användas för jordbruk och att kustfisket kan överleva.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />