En irakisk flicka i ett tält från UNHCR, FN:s organ för flyktingfrågor, i ett flyktingläger utanför Baghdad.

Foto: Ali Al-Saadi/AFP/Scanpix

humanitärt bistånd

Världens humanitära behov ökar

Uppdaterad: 19 januari 2017

En humanitär katastrof är en mer eller mindre oförutsedd händelse som orsakar stor förstörelse och mänskligt lidande och där det är nödvändigt med hjälp från nationell och/eller internationell nivå. Den globala trenden är tyvärr negativ – allt fler drabbas för varje år.

De globala humanitära behoven fortsätter att öka till rekordhöga nivåer främst på grund av väpnade konflikter men också epidemier och naturkatastrofer. I slutet av 2016 beräknas 129 miljoner krisdrabbade människor runt om i världen vara i behov av skydd och stöd.

FN:s årliga appeller för större humanitära kriser nådde under 2016 de högsta siffrorna någonsin både vad det gäller antal krisdrabbade människor och den uppskattade kostnaden för behovet av stöd, drygt 22 miljarder US dollar. Endast 52 procent av behoven finansierades, enligt OCHA.

Varje år växer klyftan mellan humanitära behov och finansiella resurser. Konflikt och katastrofer, risker och sårbarhet fortsätter att ligga högt på den internationella agendan, och klimatförändringar, urbanisering, demografiska förändringar, globala hälsoproblem och ihållande fattigdom förväntas öka framtida risker och sårbarhet ytterligare.

Oroande trend

Allt fler civila utsätts för våld och övergrepp. 65 miljoner människor, varav hälften barn, befinner sig på flykt från sina hem på grund av väpnade konflikter och våld. Brutala utdragna väpnade konflikter i Irak, Jemen, Nigeria, Sydsudan och Syrien påverkar ett stort antal människor. Över 80 procent av allt humanitärt arbete sker idag i konfliktrelaterade miljöer.

Ett annat växande problem är att våldet ökar mot hjälparbetare som till exempel sjukvårdspersonal i konfliktdrabbade områden, något som har gjort det svårare att genomföra hjälpinsatser. En orsak till denna utveckling är att de stridande idag i stor utsträckning utgörs av icke-statliga aktörer som inte känner till eller respekterar de humanitära principerna.

Naturkatastrofer

Varje år drabbas runt 160 miljoner människor av natur- och klimatrelaterade katastrofer som jordbävningar, tsunamier, översvämningar och torka. De katastrofer som drabbar värst och tar flest liv är de långsamma, som till exempel torka med svält som följd. Men det är också dem som vi människor kan påverka. Det är därför av stor vikt att utvecklingssamarbetet arbetar förebyggande i samhällen som riskerar att drabbas.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />