Åttaårige Ali och hans pappa Amer besöker en lokal butik i Sana'a där de kan använda vouchers för att få varor som täcker familjens mest grundläggande behov av mat.

Ett läger för internflyktingar i Bama, en liten stad i Nigerias Borno state. Här erbjuder International Organisation for Migration (IOM) kvinnor och män stöd för att kunna försörja sig.

Foto: NRC/Alvhild Stromme

Pågående humanitära kriser

Vårt humanitära stöd till Tchadsjökrisen

Uppdaterad: 29 mars 2018

De fyra länder som ligger runt Tchadsjön – Tchad, Niger, Kamerun och Nigeria – har drabbats hårt av islamistgruppen Boko Harams framfart. Därtill är fattigdomen utbredd och det är stor brist på mat. 24,5 miljoner människor behöver humanitärt stöd. 

Runt Tchadsjön ligger de fattigaste och minst utvecklade delarna av Tchad, Niger, Kamerun och Nigeria. Området har drabbats hårt av den väpnade gruppen Boko Harams framfart. Gruppen har sin bas i delstaten Borno i Nigeria men konflikten har spillt över landets gränser – i dag finns fraktioner av Boko Haram i alla fyra länder.

Konflikten har fått svåra humanitära konsekvenser då infrastruktur, marknader och hem har förstörts, människor har tvingats fly och mångas möjlighet till försörjning har tagits ifrån dem. Brutala attacker mot civila är inte ovanligt och tiotusentals människor har mist livet. 24,5 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd i området.

Konflikten har lett till att 2,9 miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Både internflyktingar och personer som flytt till något av grannländerna är utsatta grupper då de lever i värdsamhällen eller i informella bosättningar med begränsad tillgång till skydd och basal humanitär service. I Nigeria lever även närmare en miljon människor i områden som kontrolleras av Boko Haram utan tillgång till förnödenheter och dit de humanitära organisationerna inte har tillträde.

Kvinnor och barn är speciellt utsatta i området runt Tchadsjön. Förekomsten av sexuellt våld är stor och mödra- och spädbarnsdödligheten är bland de högsta i världen. Unga män är också utsatta då de riskerar att bli tvångsrekryterade av väpnade grupper.

Området påverkas också negativt av klimatförändringar. Tchadsjöns yta har på grund av detta och ökad konstbevattning minskat till 10 procent av vad den var på 1970-talet, vilket lett till vattenbrist. Det finns även en sårbarhet kopplad till regn- och torrperioder: Om perioderna blir blötare eller torrare än vanligt riskerar viktig livsmedelsproduktion att gå om intet.

Länderna har också påverkats av konflikter i andra närliggande länder, till exempel av krisen i Mali som även drabbar västra Niger och krisen i Centralafrikanska republiken som påverkar östra Kamerun. Den turbulenta situationen i Centralafrikanska republiken hindrar även flyktingar i Tchad och Kamerun från att återvända hem.

Sidas stöd till Tchadsjökrisen

Sidas stöd till Tchadsjökrisen uppgår initialt till 261 miljoner kronor för 2018.

Sida har sedan krisens början gett humanitärt stöd till området. Fokus för 2018 kommer att vara livräddande insatser för de mest utsatta människorna i konfliktområden, skydd och att främja människors egen motståndskraft och återhämtning. 

Exempel på Sidas stöd till Tchadsjökrisen 

Plan International: Många av de humanitära aktörerna som verkar i områdena fokuserar på situationen för internflyktingar. Plan International erbjuder även stöd utanför dessa läger. Organisationen arbetar för att ge skydd till barn, ge unga människor egna försörjningsmöjligheter samt förhindra könsbaserat våld.

International Committee of the Red Cross (ICRC): ICRC arbetar för att det humanitära stödet även ska nå utsatta människor i svåråtkomliga områden. I dag är organisationen verksam i flera områden där inga andra humanitära aktörer är aktiva. Genom ICRC stödjer Sida för matsäkerhet och försörjning, vatten och sanitet samt skydd av civila och personer som har frihetsberövats i konflikten. ICRC främjar även respekten för internationell humanitär rätt genom dialog med stater, myndigheter, civilsamhället och väpnade aktörer.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO): FAO genomför livräddande insatser som tillsammans med mer långsiktiga insatser förhindrar att människor faller tillbaka i extrem matosäkerhet. Eftersom många som bor i området kring Tchadsjön lever på jordbruk är FAO:s stöd till jordbrukssektorn särskilt viktigt.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />