Sju flickor i bild, en i mitten tittar in i kameran, hon bär på en vattendunk och köar för att få hämta vatten.

Fotograf Bassam Khabieh, © UNICEF

Flickor hämtar vatten vid en handpump i staden Douma en mil från Damaskus. Miljoner syriska barn lever med ökad risk för sjukdomar till följd av den stora bristen på rent vatten. Unicef bidrar genom bland annat svenskt stöd med vattenreningsförnödenheter för 16 miljoner människor.

Tre småflickor varav två räcker upp handen och tittar uppåt mot sin lärare utanför bild. Flickorna är klädda i vinterkläder inomhus.

Fotograf Shehzad Noorani, © UNICEF

2011-2013 förlorade 7000 barn livet i krigets Syrien. Runt 2,7 miljoner syriska barn har tvingats avbryta sin skolgång. Den här förskolan i Homs kan hålla öppet tack vare bland annat svenskt stöd till Unicef.

Glad pojke sticker ut sitt huvud i mitten av en stor cirkustältduk, färgglada bollar flyger i luften, barn runtomkring som skrattar.

Fotograf © UNICEF/NYHQ2014-0293

Barn skrattar under en aktivitet för flyktingar i Homs. Genom bland annat svenskt stöd kan Unicef arbeta med psykosociala projekt för barn för att hjälpa dem att återhämta sig från trauman de utsatts för i kriget.

pågående humanitära kriser

Vårt humanitära stöd i Syrien

Uppdaterad: 29 mars 2018

Krisen i Syrien är komplex och de humanitära behoven är stora, både inom landet och i grannländerna. Eftersom situationen ständigt förändras är Sidas stöd till regionen flexibelt så att många av de organisationer vi samarbetar med kan använda Sidas medel där de behövs mest. Frågor kring skydd och humanitär rätt är centrala i Sidas engagemang.

I Syrien pågår ett fullskaligt inbördeskrig. Krisen karaktäriseras av våld och återkommande brott mot humanitär internationell rätt. Urskillningslösa attacker mot civila områden och anfall mot sjukvårdsanläggningar, skolor, marknader och bostäder utgör allvarliga hot för människors säkerhet och deras tillgång till basal samhällsservice. 18,4 miljoner människor är i dag i behov av humanitärt stöd i följd av konflikten.

Under 2016 och 2017 förändrades den geopolitiska situationen i landet avsevärt, bland annat då Aleppo och Raqqa återtogs från Islamiska staten (IS). Dock befinner sig många människor i behov av humanitärt stöd i områden dit det internationella samfundet och hjälporganisationer har begränsat eller inget tillträde till. Närmare tre miljoner människor befinner sig i svåråtkomliga områden, varav 420 000 lever i områden som av FN deklarerats som belägrade med mycket begränsad tillgång till hjälp.

Ytterligare en sårbar grupp är de palestinska flyktingar som befinner sig i Syrien. Av dem behöver 95 procent humanitärt stöd.

Konflikten har lett till världens största flyktingkris. 6,1 miljoner människor beräknas vara på flykt inom Syriens gränser. 5,5 miljoner människor har tvingats fly landet, varav den stora majoriteten befinner sig i Turkiet, Libanon och Jordanien. I de två sistnämnda länderna är situationen för flyktingar mycket allvarlig. Fattigdom, diskriminering och kränkningar av människors rättigheter drabbar syriska flyktingar som bor i både vanliga samhällen och i flyktingläger.

När krisen förlängs försvagas även människors egna resurser och motståndskraft, både i Syrien och i grannländerna. För att överleva använder sig många av skadliga strategier som att ta barnen ur skolan och låta dem arbeta eller gifter bort dem. Könsrelaterat våld är vanligt.

Sidas stöd till Syrienkrisen

2017 uppgick Sidas humanitära stöd till Syrienkrisen till 441 miljoner svenska kronor. Drygt 60 procent av Sidas stöd används inom Syriens gränser i livräddande insatser och för att skydda de mest utsatta. Resten går till arbetet i regionen, att stödja flyktingar och de samhällen i grannländerna som tar emot dem.

För 2018 uppgår Sidas initiala stöd till Syrien till 355 miljoner svenska kronor. Under året följer vi krisens utveckling för att kunna ge ytterligare stöd vid behov.

Stödet kanaliseras genom FN-organisationer, Rödakorsrörelsen samt andra partnerorganisationer. Vi prioriterar arbete som främjar den humanitära rätten och skydd av civila, speciellt de mest sårbara. Dit räknas till exempel flyktingar, kvinnor och barn. Genom Sidas egen Rapid Response Mechanism (RRM) kan våra partnerorganisationer söka snabba medel för att täcka plötsligt uppkomna behov.

Sedan 2016 har Sverige även en femårig regional utvecklingsstrategi för Syrienkrisen för att stärka Syriens och grannländernas egna motståndskraft. Här kan du läsa mer om Sidas arbete för att stärka motståndskraften och återhämtningsförmågan hos utsatta grupper i Syrien.

Exempel på Sidas stöd till Syrienkrisen

FN:s barnfond (Unicef): Sidas icke-öronmärkta stöd till Unicef kan användas flexibelt för att täcka de mest akuta behoven. Till exempel kan barn vaccineras mot polio och mässling. Pengar kan också gå till temporära skolor, till att motverka undernäring och ge barn psykosocialt stöd. Unicef arbetar också för att vattenledningssystemet ska fungera i Syrien och med läger för internflyktingar.

Norska flyktingrådet (NRC): Stödet till NRC är ett exempel på stöd till enskilda organisationer. Sida stödjer NRC:s arbete i Syrien men även deras arbete med syriska flyktingar i Libanon och Jordanien, där en stor del bor i lokala värdsamhällen där de ofta utsätts för diskriminering. Stödet går till att ge sårbara flyktingfamiljer tillträde till förmånligare hyreslägenheter samt till juridisk information och assistens.

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNWRA): Runt en tredjedel av de läger som UNWRA driver i Syrien kan inte längre användas och situationen för de hundratusentals palestinska flyktingarna är akut. Med bland annat Sidas stöd förser UNWRA de palestinska flyktingarna, som drabbats av kriget i Syrien, med kontantstöd för att täcka de mest grundläggande behoven. UNWRA arbetar också med sjukvård, utbildning samt vatten och hygien.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />