Sju flickor i bild, en i mitten tittar in i kameran, hon bär på en vattendunk och köar för att få hämta vatten.

Fotograf Bassam Khabieh, © UNICEF

Flickor hämtar vatten vid en handpump i staden Douma en mil från Damaskus. Miljoner syriska barn lever med ökad risk för sjukdomar till följd av den stora bristen på rent vatten. Unicef bidrar genom bland annat svenskt stöd med vattenreningsförnödenheter för 16 miljoner människor.

Tre småflickor varav två räcker upp handen och tittar uppåt mot sin lärare utanför bild. Flickorna är klädda i vinterkläder inomhus.

Fotograf Shehzad Noorani, © UNICEF

2011-2013 förlorade 7000 barn livet i krigets Syrien. Runt 2,7 miljoner syriska barn har tvingats avbryta sin skolgång. Den här förskolan i Homs kan hålla öppet tack vare bland annat svenskt stöd till Unicef.

Glad pojke sticker ut sitt huvud i mitten av en stor cirkustältduk, färgglada bollar flyger i luften, barn runtomkring som skrattar.

Fotograf © UNICEF/NYHQ2014-0293

Barn skrattar under en aktivitet för flyktingar i Homs. Genom bland annat svenskt stöd kan Unicef arbeta med psykosociala projekt för barn för att hjälpa dem att återhämta sig från trauman de utsatts för i kriget.

pågående humanitära kriser

Vårt humanitära stöd i Syrien

Uppdaterad: 8 februari 2017

Krisen i Syrien är mycket komplex och de humanitära behoven är stora, både i Syrien och i grannländerna. Eftersom situationen förändras hela tiden så är Sidas stöd till regionen flexibelt så att de organisationer vi samarbetar med kan använda stödet där det mest behövs. Frågor kring skydd och humanitär rätt är centrala i vårt engagemang.

I Syrien pågår ett fullskaligt inbördeskrig. Krisen karaktäriseras av ökande våld och återkommande brott mot humanitär internationell rätt. Urskillningslösa attacker på civila områden och anfall mot sjukvårdsanläggningar ökar. Det internationella samfundet och hjälporganisationer har svårt att få tillträde till drabbade områden. Närmare 3,9 miljoner människor befinner sig i svåråtkomliga områden, och 975 000 lever under belägring utan någon tillgång till hjälp.

Konflikten har lett till världens största flyktingkris. Enligt FN har över 4,8 miljoner registrerade flyktingar flytt utomlands – de flesta till Turkiet, Libanon och Jordanien – och 6,3 miljoner är på flykt inom landet.

Då krisen förlängs försvagas även människors egna resurser och motståndskraft. Det har lett till en ökning av skadliga överlevnadsmetoder, som att avbryta barnens skolgång, låta dem arbeta eller giftas bort. Könsrelaterat våld är vanligt förekommande.

2016 uppgick Sidas humanitära stöd till krisen till 423 miljoner kronor. Drygt 60 procent av stödet används inom Syrien i livräddande insatser och skyddsprogram för de mest utsatta människorna. Resten går till att stödja humanitära behov i grannländerna, där Sida stödjer insatser både för flyktingar och i de värdsamhällen som har hamnat under stor press.

Stödet kanaliseras genom FN-organisationer, Rödakorsrörelsen och enskilda organisationer. Sidas stöd är flexibelt så att det kan användas för att möta behov i en föränderlig kontext. Vi prioriterar arbete som främjar den humanitära rätten och skydd av civila, speciellt de mest sårbara, som flyktingar, kvinnor och barn.

För att stödet ska nå dem som mest behöver det så är det viktigt att arbeta för ökat tillträde till de drabbade områdena, men också för en effektiv samordning av biståndet. Sida stödjer därför FN:s humanitära samordning genom OCHA och UNHCR.

I en kontext där tillträde för internationella organisationer blir ständigt svårare är det viktigt att bygga de nationella humanitära aktörernas kapacitet. Genom FN:s humanitära fonder kan nationella och lokala organisationer i Syrien, Jordanien och Libanon samt till en viss del internationella organisationer få en snabb och flexibel finansiering som täcker oförutsedda behov. Sverige är en av de största givarna till dessa fonder. Genom Sidas egen mekanism, Rapid Response Mechanism, kan våra partnerorganisationer söka snabba medel för att täcka plötsligt uppkomna behov.

Sedan 2016 har Sverige även en regional utvecklingsstrategi för Syrienkrisen. En viktig del av Sidas arbete kommer därför vara att se till att det humanitära och utvecklingsbiståndet kompletterar och stödjer varandra på bästa möjliga sätt. Här kan du läsa mer om Sidas arbete för att stärka motståndskraften och återhämtningsförmågan hos utsatta grupper i Syrien. 

Några exempel på Sidas stöd i Syrien

FN:s barnfond, Unicef: Sidas icke-öronmärkta stöd till Unicef kan användas flexibelt för att täcka de mest akuta behoven. Till exempel kan barn vaccineras mot polio och mässling. Pengar kan också gå till temporära skolor, till att motverka undernäring och ge barn psykosocialt stöd. Unicef arbetar också för att vattenledningssystemet ska fungera i Syrien och i flyktingläger.

Norska flyktingrådet (NRC): Stödet till NRC är ett exempel på stöd till enskilda organisationer. Sida stödjer NRC:s arbete med syriska flyktingar i Libanon och Jordanien, där en stor del bor i fattiga förhållanden i lokala värdsamhällen där de ofta utsätts för diskriminering. Stödet går till att ge sårbara flyktingfamiljer tillträde till förmånligare hyreslägenheter samt till juridisk information och assistens.

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNWRA: Runt en tredjedel av de läger som UNWRA driver i Syrien kan inte längre användas och situationen för de hundratusentals palestinska flyktingarna är akut. Också de som tvingats fly till grannländerna lever i utsatthet. Med bland annat Sidas stöd förser UNWRA de palestinska flyktingarna, som drabbats av kriget i Syrien, med kontantstöd för att täcka de mest grundläggande behoven. UNWRA arbetar också med sjukvård, utbildning samt vatten- och hygienfrågor.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />