Skolflickor passerar ett FN- fordon i ett flyktingläger utanför El Fasher i norra Darfur.

Skolflickor passerar ett FN- fordon i ett flyktingläger utanför El Fasher i norra Darfur.

Foto: UN Photo/Stuart Price

pågående humanitära kriser

Vårt humanitära stöd i Sudan

Uppdaterad: 25 januari 2017

Sudan är hårt drabbat av väpnade konflikter, torka och översvämningar som driver miljontals människor på flykt. Sida stödjer främst landet genom en FN-administrerad humanitär landfond (Sudan Humanitarian Fund), men också genom samarbete med civilsamhälles-aktörer.

De humanitära behoven i Sudan har främst orsakats av de väpnade konflikterna i Darfur, södra Kordofan och Blå Nilen. Miljontals människor har drivits på flykt av konflikterna, men också på grund av väder och klimat. Både torka och översvämningar är vanliga i delar av landet och effekten av el Niño har förvärrat situationen ytterligare. FN uppskattar att 4,6 miljoner människor i Sudan är drabbade av matosäkerhet och att totalt 5,8 miljoner människor är i behov av humanitär assistans.

Den utdragna konflikten i Darfur som har eskalerat de senaste åren har under slutet av 2016 mattats av något. Trots detta kvarstår omfattande humanitära behov. Uppblossande strider i Jebel Marra-området i Darfur i januari 2016 drev minst 160 000 människor på flykt, främst till norra Darfur. Sudan har 3,2 miljoner internflyktingar varav 2,6 miljoner befinner sig i Darfurregionen.

Många civila har drabbats av de stridande parternas oförutsägbara våld. Humanitära insatser är fortfarande svåra att genomföra. Både FN och lokala organisationer har blivit måltavlor för våld och kidnappningar och regeringens har dessutom strikta regler kring resetillstånd till konfliktdrabbade områden. Utöver det stora antalet internflyktingar har över 270 000 flyktingar från Sydsudan sökt skydd i Sudan.

Responsen koordineras gemensamt av UNOCHA och den sudanesiska Humanitarian Aid Commision (HAC). Andra FN-organ med mycket aktivitet i landet är World Food Programme (WFP), Unicef och UNHCR.

Sidas stöd till Sudan

Sida fokuserar sitt stöd till den humanitära landfonden (SHF), där Sverige är en av de större givarna. Landfonden gör det möjligt att nå de mest utsatta människorna, i synnerhet kvinnor och flickor. Genom att stödja OCHA bidrar Sida också till den humanitära samordningen. Stöd till svenska Rädda barnen, Internationella Röda Korskommitten (ICRC) och UNHCR bidrar till utbildnings- och skyddsinsatser för barn och andra utsatta grupper.

Via International Aid Services (IAS) stödjer Sida dessutom arbetet med vatten- och sanitetsfrågor. Vidare bidrar Sida till WFP:s humanitära flygservice (UNHAS) som gör det möjligt för humanitära aktörer att nå ut med personal och material till människor i de mest otillgängliga områdena.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />