En kvinna bär ett barn i en sjal på ryggen.

Vardagsliv i ett läger för internflyktingar i Mopti i centrala delarna av Mali, där det bor runt 40 familjer.

Foto: UN Photo/Marco Domino

PÅGÅENDE HUMANITÄRA KRISER

Vårt humanitära stöd i Sahel-regionen

Uppdaterad: 25 januari 2017

Den torra Sahel-regionen går som ett band mellan Sahara-öknen och de bördigare delarna av Afrika närmre ekvatorn. Länderna i Sahel-regionen är bland de fattigaste och minst utvecklade i världen. Matkrisen är kronisk och det pågår flera väpnade konflikter i området.

Fokus för 2017 års svenska stöd i Sahel-regionen är Kamerun, Tchad, Niger och Mali.

En stor del av befolkningen i Sahel-regionen lever på det de själva odlar och de drabbas därför hårt vid naturkatastrofer. Det torra klimatet, bristen på infrastruktur, konflikterna och de återkommande svältkatastroferna präglar ländernas möjlighet till utveckling. Brist på mat, dåligt vatten och svårigheter att hålla god hygien, tillsammans med malaria och andra infektionssjukdomar, gör att barnadödligheten i Sahel är bland de högsta i världen. FN beräknar att 30 miljoner människor i regionen drabbades av undernäring och/eller svält under 2016.

Befolkningstätheten i Sahel är låg (1 person per kvadratkilometer) och det faktum att gränserna mellan länderna är otydliga och staten i de flesta fall svag, bidrar till att ligor och beväpnade grupper kan röra sig relativt fritt. Väpnade konflikter pågår i flera länder.

Efter att ett fredsavtal 2015 undertecknats i Mali mellan regeringen och islamistiska grupper har situationen i främst städerna stabiliserats men situationen är fortfarande osäker. Terroristgruppen Boko Haram i Nigeria och oroligheterna i delstaten Borno spiller över till grannländerna Niger, Tchad och Kamerun. Antalet internflyktingar uppgår till flera hundra tusen som tvingats söka sig bort från gränstrakterna på grund av terrorattacker. Fortsatta oroligheter i Centralafrikanska Republiken gör att flyktingar i Tchad och Kamerun inte kan återvända hem.

Sidas stöd till Sahel-regionen

Stödet till Sahel-regionen har under flera år varit ett av Sidas största områden för humanitär hjälp. Under 2016 uppgick Sidas humanitära stöd till länderna i regionen till 467 miljoner kronor. Pengarna kanaliseras framför allt genom FN-systemet och internationella frivilligorganisationer. Stödet handlar dels om att rädda människors liv, dels om att hjälpa människor till självhjälp så att de ska stå bättre rustade inför nästa katastrof. Sverige ger också personalstöd med expertis inom humanitär nödhjälp till olika FN-organ genom MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Några exempel på Sidas stöd

UNHCR Tchad: Flyktingkrisen i Tchad har pågått i över 15 år och Tchad har tagit emot närmare 400 000 flyktingar från Sudan, Centralafrikanska Republiken och Nigeria. Som led i att ge flyktingar mer självständighet och bryta bidragsberoende driver UNHCR projektet "Seeds for Solutions" som bland annat ger möjligheter för flyktingar att starta nya affärsverksamheter, djurhållning eller odlingar.

FN:s humanitära samordningskontor OCHA Niger: Samordning är central för att den humanitära hjälpen når fram på ett så effektivt sätt som möjligt. När cirka 100 000 nigerianer tog sig över gränsen i Diffa i östra Niger var samordning en förutsättning för att det humanitära arbetet skulle fungera och människor få den hjälp de behövde.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO: För att bryta biståndsberoende bland internflyktingar och flyktingar i Tchad arbetar FAO med ett jordbuksprojekt som ger människor möjlighet att bli självförsörjande.

International Rescue Committee (IRC): I norra Kamerun möter IRC internflyktingars basala behov av vatten, mat och tak över huvudet när de tvingas fly, ofta utan att kunna ta med sig vare sig boskap eller ägodelar.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />