Barn internflyktingar i nordöstra Nigeria

Internflyktingläger i staden Gwoza i nordöstra Nigeria. Barnen står utanför en byggnad där organisationen IOM bland annat erbjuder psykosocialt stöd till traumatiserade kvinnor och lek för barn.

Foto: Sida/Anna Sahlén Ramazzotti

Pågående Humanitära Kriser

Vårt humanitära stöd i Nigeria

Uppdaterad: 8 augusti 2017

I Afrikas största ekonomi Nigeria pågår en konflikt som tvingat över 2 miljoner människor på flykt från sina hem. 14 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd och brist på mat och säkerhet drabbar långt fler, speciellt kvinnor och barn.

Nu inne på sitt åttonde år har den pågående konflikten i nordöstra Nigeria drabbat 26 miljoner människor och mer än 14 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd i landet.

Krisen i Nigeria har förvärrats under de senaste åren men har pågått under lång tid. Konfliktytorna har främst varit mellan de rikare södra delarna av landet och de fattigare norra delarna. Intäkterna från oljeindustrin, som gjort Nigeria till ett medelinkomstland och till Afrikas största ekonomi, har fördelats ojämnt och förstärkt skillnaderna i resurser och utveckling.

Det största hotet mot civilbefolkningen är svält. 5,2 miljoner människor lider av akut brist på mat och näring. Nigeria drabbas även av utbrott av lassafeber, hjärnhinneinflammation och kolera och på grund av överbelastning på det befintliga sjukvårdssystemet finns en stor sårbarhet för sådana sjukdomsutbrott.

Säkerhet är ett annat stort problem. Sedan 2009 har över 20 000 personer mist livet i Boko Harams attacker mot civila eller i konfrontationer mellan denna grupp och nigeriansk militär. Kvinnor och flickor har utsatts för kidnappningar och sexuellt våld, och män och pojkar har avrättats.

Även barn har en speciellt utsatt position i Nigeria. 4,25 miljoner barn är i behov av humanitärt stöd och förstörelse av skolor och fördrivning av lärare hindrar många från att gå i skolan. För närvarande beräknas 3 miljoner barn sakna tillgång till grundskoleutbildning.

Konflikten påverkar även människors uppehälle. I nordöstra Nigeria består detta främst av jordbruk, men då tillgångar har förstörts och tillträde till mark är mycket begränsad har bönderna hindrats från att kunna så sina grödor på flera år. De har därmed berövats inkomstmöjligheter och matpriserna har stigit. I många områden finns det inte heller tillgång till en marknad vilket gör människor beroende av externt livsmedelsstöd.

Över 2 miljoner människor är på flykt, varav de flesta är internflyktingar. 184 000 människor har registrerats som flyktingar i grannländerna Niger, Kamerun och Tchad. 

Nigerianska styrkor har sedan 2016 lyckats pressa tillbaka Boko Haram – vilket gjort att nästintill en miljon människor kunnat återvända till sina hemtrakter. Många har dock inte kunnat återvända till sina hem och tvingas istället leva i interflyktingläger under svåra omständigheter.

Det finns dock hinder för att det humanitära stödet ska kunna nå fram. Det pågående våldet gör det svårt att genomföra insatser i många områden. Bristande finansiering och svårigheter att hitta kompetent personal hindrar den humanitära sektorn från att skala upp kapacitet och respons – speciellt då nya områden blir tillgängliga för humanitärt stöd. Även befolkningsförflyttningarna påverkar insatser då det till exempel saknas information om antalet återvändande, vilket gör det svårt att kartlägga och prioritera humanitära behov.

Sidas stöd till Nigeria

Under 2016 var Sidas stöd till Nigeria 158,5 miljoner kronor, varav 55 miljoner kronor gick till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för upprättandet av ett basläger för humanitära insatser i staden Maiduguri i nordöstra Nigeria.  

På grund av krisens allvarliga karaktär går Sidas stöd främst till livräddande insatser för de mest utsatta grupperna. I nordöstra Nigeria är situationen allvarlig gällande skydd, mat- och näringssäkerhet varför dessa områden är vår främsta prioritering.

Sidas humanitära stöd till Nigeria är riktat mot de 6,9 miljoner människor som är i behov av livräddande insatser i tre stater där Boko Harams närvaro är mest påtaglig och där de humanitära behoven är störst: Borno, Yobe och Adamawa.

Sida arbetar även för att öka människors och samhällens motståndskraft och för hållbara lösningar för människor som drabbats av krisen genom att främja möjlighet till uppehälle och grundläggande sociala tjänster.

Exempel på Sidas stöd

Action contre la faim (ACF): I Nigeria arbetar ACF främst inom områdena näring, WASH (vatten, sanitet och hygien) och sysselsättning. ACF ska även skala upp sin insats genom att erbjuda kontanta bidrag i de områden som har fungerande marknader. Tillgång till vatten är en stor utmaning i nordöstra Nigeria och ACF arbetar därför bland annat med att förbättra tillgång till vatten genom att laga och borra brunnar. För att reducera driftskostnaderna och öka förutsättningarna för hållbarhet drivs pumparna till brunnarna av solceller.

Plan International: Plan International har ökat sin närvaro i nordöstra Nigeria och arbetar med skydd för barn som drabbats av krisen, utbildning, livsmedelssäkerhet och att främja människors möjlighet till uppehälle. Verksamheten innefattar kontantbaserat stöd till närmare 1000 familjer för att bidra till deras möjlighet att köpa mat och andra förnödenheter. Föräldrarna erbjuds också utbildning för att öka kunskaper om hur de kan skydda och ta hand om sina barn i krissituationer.

FAO: Sedan 2016 har FAO etablerat ett kontor i Maiduguri i nordöstra Nigeria och kraftigt utökat sin verksamhet. Målsättningen är att återställa jordbruks- och boskapsverksamhet för internflyktingar, återvändare och särskilt utsatta värdfamiljer. Bland annat får jordbrukare utanför Maiduguri stöd till att odla grönsaker. Återvändare och särskilt utsatta värdfamiljer får både undervisning och materiellt stöd i form av groddplantor, gödsel och vattenpumpar och kan på så vis stärka sina möjligheter till självförsörjning.  


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />