NRC Flyktninghjelpens medarbetare delar ut mat och förnödenheter i Jemen

NRC Flyktninghjelpens medarbetare delar ut mat och förnödenheter till en jemenitisk familj.

Foto: Flyktninghjelpen/Mohamed Qatab

pågående humanitära kriser

Vårt humanitära stöd i Jemen

Uppdaterad: 2 oktober 2015

Jemen är ett av världens fattigaste länder och sedan flera år pågår ett inbördeskrig mellan regeringsarmén och en rebellgrupp. Under 2015 förvärrades situationen drastiskt och ledde till allvarliga konsekvenser för befolkningen. Det råder stor brist på livsmedel, medicin samt bränsle och ca 82 procent av befolkningen är i behov av humanitärt bistånd.

Jemen är det fattigaste landet i Mellanöstern och Nordafrika-regionen. Förutom stora ekonomiska svårigheter har landet varit hårt drabbat av väpnade konflikter och politisk instabilitet. Under 2015 förvärrades efter att en koalition ledd av Saudiarabien i mars inledde flyganfall mot rebellerna. Striderna spred sig över landet med mycket allvarliga konsekvenser för befolkningen. De humanitära förhållandena, som redan var mycket svåra, har snabbt förvärrats.

Innan krisen trappades upp importerades runt 90 procent av landets livsmedelsbehov, men konflikten har stört handel och transporter vilket har lett till stor brist på mat, bränsle och andra varor. 82 procent av befolkningen är i dag i behov av någon form av humanitärt bistånd.

Jemen är ett av de länder i världen som lider stört brist på mat. Ungefär 3,0 miljoner människor lider av akut undernäring, inklusive barn under fem år och gravida samt ammande mödrar. Ett annat stort problem är bristen på vatten – 75 procent av befolkningen saknar tillgång till säkert dricksvatten.

Striderna har förstört sjukhus, skolor, vägar och broar och det är svårt för hjälporganisationer att få tillträde till de drabbade. Som en effekt av många års turbulens är 2,7 miljoner människor på flykt inom landet och tiotusentals har flytt till Somalia och Djibouti.

De personer som har lämnat sina hem är mycket sårbara och skyddsbehoven är stora kvinnor och barn är särskilt utsatta i Jemen som räknas som världens minst jämställda land.

Sidas stöd till Jemen

Sidas humanitära arbete i Jemen inkluderar livräddande insatser och skydd till utsatta grupper. Stödet till bland annat näringsprogram har bidragit till att antalet akut undernärda barn har minskat. Sida lägger även stor vikt vid koordinering och krisrespons och det har gett resultat i form av bättre beredskap och respons.

För att täcka oförutsedda behov har Sida en Rapid Response Mechanism (RRM), en snabb och flexibel fond som våra partnerorganisationer kan använda när de med kort varsel behöver sätta igång en insats.

Exempel på Sidas stöd

FN:s barnfond Unicef: I Jemen arbetar Unicef främst med att sätta upp tillfälliga skolor, förebygga och förhindra undernäring hos barn och blivande mödrar, ge människor har tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet, skydda barn från människohandel och övergrepp samt ge dem psykosocialt stöd.

Action contre la faim (ACF): ACF ger bland annat behandling mot akut undernäring, utbildar hälsopersonal samt ger råd och vård till gravida och nyförlösta kvinnor. ACF arbetar dessutom med vattenförsörjning och hygien. Det handlar till exempel om att köra ut vatten i tankbilar vid akut vattenbrist, ge stöd till vattenmyndigheterna så att de kan reparera vattenledningssystem som har slutat fungera, samt att leverera vatten till områden där det bor många internflyktingar.

Norska flyktingrådet (NRC): Stödet till NRC bidrar bland annat till att förse familjer med rent dricksvatten, både genom tankbilstransporter och installation av vattentankar. Människor får också vattenfilter och hygienartiklar. Fältpersonal genomför kampanjer bland befolkningen för att främja god hygien.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />