Åttaårige Ali och hans pappa Amer besöker en lokal butik i Sana'a där de kan använda vouchers för att få varor som täcker familjens mest grundläggande behov av mat.

NRC Flyktninghjelpens medarbetare delar ut mat och förnödenheter till en jemenitisk familj.

Foto: NRC/Alvhild Stromme

pågående humanitära kriser

Vårt humanitära stöd i Jemen

Uppdaterad: 29 mars 2018

Jemen är i dag världens största humanitära kris. Landet har drabbats hårt av inbördeskriget mellan regeringsarmén och en rebellgrupp och fattigdomen är utbredd. Det råder stor brist på livsmedel, hälsovård och bränsle, och över 22 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd. 

Jemen är det fattigaste landet i Mellanöstern och Nordafrika-regionen. Förutom stora ekonomiska svårigheter har landet varit hårt drabbat av väpnade konflikter och politisk instabilitet. Under 2015 förvärrades situationen efter att en koalition ledd av Saudiarabien inledde flyganfall mot rebellerna. Striderna spred sig över landet med mycket allvarliga konsekvenser för befolkningen.

De humanitära förhållandena, som redan var mycket svåra, har sedan dess snabbt förvärrats.

  • 22 miljoner människor behöver humanitär assistans.
  • Mer än 17 miljoner människor lider brist på mat. Det är världens största matosäkerhetskris
  • Cirka 13 miljoner människor är i behov av skydd för att upprätthålla sin säkerhet och värdighet.

Innan krisen trappades upp importerades runt 90 procent av landets livsmedelsbehov, men konflikterna har stört handel och transporter och det råder stor brist på mat, bränsle och andra varor. Livsmedelsbristen drabbar särskilt sårbara grupper: Tre miljoner barn under fem år och gravida eller ammande mödrar lider av akut undernäring.

Mer än hälften av Jemens befolkning lider av brist på vatten, sanitet och hygien. Vatten- och avloppssystem är undermåliga eller icke-existerande och tillgången till dricksvatten är mycket begränsad. I april 2017 drabbades Jemen av en koleraepidemi utan motstycke – nästan en miljon människor beräknas ha insjuknat fram till i november samma år. Bristen på vatten och sanitet samt fungerande sjukvård gjorde det möjligt för smittan att spridas snabbt.   

Striderna har förstört sjukhus, skolor, vägar och broar och det är svårt för hjälporganisationer att få tillträde till de drabbade.

Runt två miljoner internflyktingar lever under prekära omständigheter i värdsamhällen eller i tillfälliga bosättningar. 

Sidas stöd till Jemen

För 2018 är det humanitära stödet till Jemen initialt beräknat till 220 miljoner svenska kronor. Därtill har Sida en Rapid Response Mechanism (RRM), en snabb och flexibel fond som våra partnerorganisationer kan använda när de med kort varsel behöver sätta igång en insats.

Under de senaste åren har Sidas humanitära arbete i Jemen fokuserat på näring, hälsa och vatten och sanitet. Liksom i allt Sidas bistånd inkluderas jämställdhet, konfliktkänslighet och att stärka samhällens egna motståndskraft i insatserna i Jemen.

Brotten mot den internationella humanitära rätten är omfattande i Jemen. Därför är det viktigt att respekten för civila och andra med skyddsbehov upprätthålls och att de humanitära hjälparbetarna ges obehindrat tillträde till den drabbade civilbefolkningen.

Sida stödjer också arbetet för att skydda människor från våld och tvång, med särskilt fokus på barn, flyktingar och personer som har fördrivits från sina hem.

Under 2017 uppgick Sidas humanitära stöd till 328 miljoner kronor.

Exempel på Sidas stöd

FN:s barnfond Unicef: I Jemen arbetar Unicef främst med att sätta upp tillfälliga skolor, förebygga och förhindra undernäring hos barn och blivande mödrar och ge människor tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet. Att skydda barn från människohandel och övergrepp samt ge dem psykosocialt stöd är ytterligare ett fokus för Unicefs arbete i Jemen.

Action contre la faim (ACF): ACF ger bland annat behandling mot akut undernäring, utbildar hälsopersonal samt ger råd och vård till gravida och nyförlösta kvinnor. ACF arbetar också med vattenförsörjning och hygien, till exempel genom att köra ut vatten i tankbilar vid akut vattenbrist, ge stöd till vattenmyndigheterna så att de kan reparera ledningssystem, samt att leverera vatten till områden där det bor många internflyktingar. ACF är även en oumbärlig partner i arbetet mot kolera och näringsbrist.

Norska flyktingrådet (NRC): NRC arbetar i Jemen med vatten och sanitet, livsmedelssäkerhet, utbildning och skydd till personer som förlorat sina hem. Sidas stöd till NRC bidrar bland annat till att förse familjer med rent dricksvatten, både genom tankbilstransporter och installation av vattentankar. Människor får också vattenfilter och hygienartiklar. Fältpersonal genomför kampanjer bland befolkningen för att främja god hygien.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />