En kvinna står bakom en stor emaljskål fylld med mjöl.

En kvinna säljer sina varor på marknaden i Kabalo i sydöstra DRK.

Foto: WFP/Olivier Le Blanc

pågående humanitära kriser

Vårt humanitära stöd i Demokratiska republiken Kongo

Uppdaterad: 29 mars 2018

Väpnad konflikt, akut undernäring, epidemier och plötsliga naturkatastrofer är fyra typer av kriser som alla drabbat Demokratiska republiken Kongo under de senaste åren. Sida ger humanitärt stöd till landet genom både FN och samarbetsorganisationer.

Demokratiska republiken Kongo (DRK) har en lång historia av våldsamma konflikter, extrem fattigdom och korrupta ledare. Under större delen av 1990-talet låg landet i inbördeskrig samtidigt som över en miljon människor flydde till DRK från Burundi och därefter från folkmordet i Rwanda.

Sedan millennieskiftet har ytterligare konflikter skördat liv i landet. I dag beräknas det finnas över 120 väpnade grupper som strider mot den kongolesiska armén eller mot varandra. Säkerhetsstyrkorna står för nästan hälften av alla rapporterade kränkningar av de mänskliga rättigheterna i DRK. Striderna sker främst i regionerna Kasai, Södra och Norra Kivu och i Tanganyika. Den humanitära situationen i dessa regioner är enligt FN en av de värsta i världen.

Trots att flera steg mot stabilitet och fredsbyggande har tagits under de senaste åren så förvärrades läget under 2016 och 2017. 2018 beräknas minst 13 miljoner människor vara i behov av humanitärt stöd.

Brist på mat samt undernäring är stora problem för en befolkning där den stora majoriteten lever i fattigdom. Tio miljoner människor lider brist på mat och 4,5 miljoner barn under fem år är akut undernärda.

Kvinnor och barn är särskilt utsatta. Sexuellt våld är vanligt och mödradödligheten är en av de högsta i världen. Rekrytering av barnsoldater är utbredd och 60 procent av dem som behöver humanitärt stöd är barn.

Under 2016 och 2017 har antalet internflyktingar ökat från 2,6 miljoner till 4,1 miljoner människor, vilket är den snabbaste ökningen i världen under denna period. Därtill har DRK tagit emot över en halv miljon människor från grannländerna Centralafrikanska republiken, Sydsudan och Burundi, varav många också är i stort behov av humanitärt stöd.

Förutom extrem fattigdom och långdragna konflikter är delar av landet utsatt för återkommande naturkatastrofer som jordbävningar, torka och jordskred. Allvarliga översvämningar drabbar landet varje år och följs ofta av sjukdomar som malaria och kolera. 

Sidas stöd till DRK

Sverige är ett av de länder som ger störst humanitärt bistånd till DRK. 2018 uppgår Sidas humanitära stöd till DRK initialt till 210 miljoner svenska kronor. Sida ger direkt finansiellt stöd till 14 FN-organisationer och internationella organisationer i DRK. Sida stödjer även insatser som kan bidra till att förebygga humanitära kriser genom det långsiktiga utvecklingsbiståndet.

Fokus för Sidas stöd är främst skydd, att bekämpa undernäring och att förbättra situationen för människor som tvingats fly från sina hem. På grund av en lång historia av konflikter, kronisk undernäring och svag stat är landets egen motståndskraft låg. Därför går Sidas humanitära stöd även till att stärka individers, familjers och samhällens egen förmåga att förbättra sin livssituation. 

Exempel på Sidas humanitära stöd

Action contre le faim (ACF): ACF genomför insatser mot undernäring, främst bland internflyktingar. Organisationen behandlar akut undernäring genom näringstillskott och ger psykosocialt stöd till människor i den av konfliktdrabbade regionen Kasai.

Internationella Rödakorskommittén (ICRC): ICRC är en av de viktigaste internationella organisationerna för skydd och säkerhet. I DRK stödjer Sida ICRC:s arbete med att ge skydd och socialt stöd till civilbefolkningen att utbilda människor i konfliktzoner i grundläggande fältsjukvård.

Country-Based Pooled Funds (CBPF): Lokala och internationella organisationer kan söka stöd för akuta insatser genom den humanitära fonden i DRK. Det är ett flexibelt och proaktivt verktyg som även stödjer arbetet för att stärka samhällens egen motståndskraft.
Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />