En kvinna står bakom en stor emaljskål fylld med mjöl.

En kvinna säljer sina varor på marknaden i Kabalo i sydöstra DRK.

Foto: WFP/Olivier Le Blanc

pågående humanitära kriser

Vårt humanitära stöd i Demokratiska republiken Kongo

Uppdaterad: 17 februari 2017

Väpnad konflikt, akut undernäring, epidemier och plötsliga naturkatastrofer är fyra typer av kriser som alla drabbat en stor del av Demokratiska republiken Kongo under de senaste åren. Sida ger humanitärt stöd till landet genom både FN och samarbetsorganisationer.

Enligt FN:s uppskattning är en av 13 personer i DRK drabbade av kris på ett eller annat sätt. I östra delen av landet är en femtedel av befolkningen drabbad. Det absoluta flertalet av dessa är kvinnor, barn och gamla. FN:s humanitära responsplan riktar in sig mot 6,7 miljoner personer. Årets FN-appell är på 748 miljoner dollar.

En stor del av de humanitära behoven i DRK kan härledas till folkmordet i Rwanda 1994, då stora mängder flyktingar tog sig till DRK. Konflikten lever kvar och flera grupper har plockat upp vapen och utför våldshandlingar mot civila. Många barn tvångsrekryteras. Sexuellt våld är vanligt och mödradödligheten en av de högsta i världen. Skyddsfrågor är därför centrala för Sidas humanitära stöd till landet.

Förutom extrem fattigdom och långdragna konflikter med stora humanitära behov är delar av landet utsatt för återkommande naturkatastrofer som översvämningar, starka vindar och jordskred.

Miljoner människor på flykt

Bristen på sjukvård kombinerat med fattiga förhållanden innebär också att en fjärdedel av befolkningen är utsatt för återkommande epidemier. Det finns ingen fullständig och tillförlitlig statistik om personer som tvingats lämna sina hem, men OCHA uppskattar att det fanns 2,2 miljoner internflyktingar i landet i början av 2017; ett år tidigare var de 1,6 miljoner. Dessutom beräknar UNHCR att det i DRK finns en halv miljon flyktingar från grannländer som Burundi, Centralafrikanska republiken och Sydsudan.

Samtidigt har 900 000 personer återvänt till sina ursprungsorter under de senaste åren. Det är oftast fattiga samhällen med små resurser som tar emot de personer som tvingats på flykt vilket gör det svårt för dem att försörja sig. De inhemska organisationerna har varit väldigt svaga och har ibland blivit motarbetade av den egna staten. Stödet från bland annat Sverige till den gemensamma humanitära fonden som leds av FN har gjort det möjligt för flera lokala organisationer att växa och utvecklas.

2016 var 6,9 miljoner människor i akut behov av stöd i form av mat och försörjning. 4,2 miljoner barn var undernärda, hälften av dem allvarligt.

Sidas humanitära stöd till DRK

I det humanitära stödet till DRK prioriteras bland annat skydd för civilbefolkning, tillgång till mat och grundläggande service och att motarbeta den utbredda undernäringen. Sverige och Sida har aktivt arbetat för att aktörer och program i landet ska ta hänsyn till kvinnors särskilt utsatta situation.

Sidas humanitära stöd till DRK uppgick under 2016 till 246 miljoner kronor. Det innebar att Sverige var en av de fem största givarna i landet. Sverige var även den näst största givaren till DRK:s humanitära fond, dit 42 procent av det totala stödet gick till. Under 2017 uppgår det planerade svenska stödet till 130 miljoner svenska kronor initialt. Detta belopp kan dock komma att ändras beroende på utvecklingen.

Trots att de humanitära behoven är fortsatt väldigt stora i landet har resultat nåtts genom åren. Unicef rapporterar att dödligheten för barn under 5 år har minskat med 30 procent sedan 2007. Totalt 4,5 miljoner människor har nåtts av humanitär assistans.

Sverige stöttar initiativ som kopplar samman långsiktiga utvecklingsprogram med humanitära insatser och återuppbyggnadsansatser. Det finns positiva exempel på hur långsiktigt utvecklingsstöd har minskat de humanitära behoven, till exempel program för hälsa och sysselsättning.

Sida stöder bland annat program som arbetar mot undernäring via Action contre le faim (ACF) och Norwegian Refugee Council. Sida stödjer också insatser för att skydda och ge socialt stöd till civilbefolkningen genom Internationella Rödakorskommittén (ICRC), Oxfam, Rädda barnen och UNHCR. En stor del av Sidas stöd går också till den humanitära landfonden där lokala och internationella organisationer kan söka stöd.

Genom FN:s humanitära samordningsorgan OCHA stödjer Sida dessutom den humanitära responsen i sin helhet.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />