Två boende på gatan i Bangui, CAR

Två invånare i Bangui, huvudstad i Centralafrikanska republiken.

Foto: UN Photo/Catianne Tijerina

pågående humanitära kriser

Vårt humanitära stöd i Centralafrikanska republiken

Uppdaterad: 24 januari 2017

I Centralafrikanska republiken (CAR) pågår en utdragen humanitär kris. År 2013 förvärrades situationen och krisen tillhör i dag de värsta humanitära katastroferna i världen.

Centralafrikanska republiken präglas sedan flera decennier av svåra interna konflikter. De bakomliggande orsakerna är främst fattigdom och en stor frustration bland befolkningen på grund av en misslyckad demokratiseringsprocess, brist på utveckling och ekonomiska möjligheter, avsaknaden av en fungerande stat, samt en pågående maktkamp inom den politiska eliten. Landet är rikt på naturresurser som olja, guld, diamanter, timmer och betesmark och ett flertal rebellgrupper strider om kontrollen över dem.

Säkerhetsläget försämrades snabbt under 2013 och 2014. De grymheter och kränkningar av mänskliga rättigheter som begicks resulterade i massiva förflyttningar av befolkningen. Under en period var en miljon människor, ur en befolkning på 4,8 miljoner, på flykt i sitt eget land. Hälften av dem har sedan flytt till grannländerna. 2,2 miljoner människor bedöms vara beroende av humanitärt stöd för att överleva.

2016 genomfördes ett presidentval och efterföljande maktskifte utan större oroligheter. Men trots den politiska stabiliseringen har säkerhetssituationen förvärrats med bland annat attacker mot FN-trupper och organisationer. Särskilt på landsbygden är det svårt för de humanitära aktörerna att nå ut.

Den politiska instabiliteten har gjort Centralafrikanska republiken till ett av världens fattigaste länder och det rankas som nummer 187 av 188 länder på FN:s Human Development Index. Oroligheterna har lett till en kraftigt minskad jordbruksproduktion, avskurna handelsrutter och brist på mat. Hälsosystemet har i princip kollapsat och i dag är det främst internationella organisationer som står för sjukvård utanför huvudstaden Bangui.

Exempel på Sidas stöd i CAR

Common Humanitarian Fund (CHF): En flexibel fond administrerad av FN som utlyser medel riktade till olika geografiska områden eller särskilda behov i takt med att situationen i landet förändras. Pengarna går främst till internationella enskilda organisationer och under 2016 har mat och skydd varit viktiga fokusområden. Det sistnämnda handlar till exempel om skydd av barn som riskerat att utnyttjas sexuellt eller rekryteras som barnsoldater.

UNHCR: Mer än 400 000 människor har flytt till grannländerna, främst Kamerun men även DRC Kongo och Tchad. Många flyktingar bor i glesbefolkade områden nära gränsen och situationen har satt stor press på värdsamhällena. UNHCR arbetar för att flyktingarna ska skyddas från den väpnade konflikten, ha tillgång till sjukvård, mat och rent vatten, och att barnen ska gå i skolan. För att underlätta flyktingarnas integration i samhället arbetar UNHCR också för att skapa mer långsiktig försörjning genom aktiviteter som ger flyktingarna en inkomst.

Plan International: Barn tillhör de mest sårbara i en konflikt. Många barn mår psykiskt dåligt på grund av sina upplevelser under kriget, övergrepp är vanliga, många pojkar tvingas arbeta i till exempel diamantgruvor istället för att gå i skolan och tusentals barn har dessutom tvingats ansluta sig till väpnade grupper. Plan International fokuserar på skydd av barn och utbildning i sydvästra delen av landet, bland annat genom att skapa lokala system för socialt stöd.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän