Barnmorska lyssnar på gravid kvinnas mage.

På vårdcentralen Aziz Khan i Laghmanprovinsen arbetar barnmorskan Saidda Wafa. Sida stödjer Svenska Afghanistankommittén som utbildar barnmorskor i regionen.

Foto: Malin Hoelstad

pågående humanitära kriser

Vårt humanitära stöd i Afghanistan

Uppdaterad: 30 januari 2017

Afghanistan har under flera decennier varit drabbat av långdragna och komplexa kriser, med stor humanitär nöd som konsekvens. I princip alla delar av samhället är drabbade och Afghanistan rankas väldigt lågt i nästan alla nyckelkategorier för utveckling

I Afghanistan är 9,3 miljoner människor i behov av akut humanitärt bistånd. En stor majoritet av dem är kvinnor eller barn. Förutom effekterna av konflikter förstärks sårbarheten för den drabbade befolkningen av brister i grundläggande sjukvård och annan samhällsservice. I Afghanistan går det 10 000 patienter per medicinsk personal. På grund av kvinnors brist på tillgång till sjukvård är den siffran hela 30 000 kvinnor per medicinsk personal.

Den långdragna konflikten har lett till att miljontals afghaner flytt sina hem och nu lever som internflyktingar eller som flyktingar utomlands. Den intensifierade konflikten tvingade ytterligare en halv miljon människor på flykt under 2016, fler än någonsin under ett enda år. Samtidigt har en halv miljon afghaner tvingats återvända från Pakistan på grund av försämrade relationer mellan länderna, och en majoritet av dem behöver humanitärt stöd. Utöver alla egna svårigheter att hantera finns det också mer än 200 000 flyktingar från Waziristan i norra Pakistan i landet.

Afghanistan är också drabbat av återkommande naturkatastrofer som jordbävningar, översvämningar, jordskred och extrem kyla.

Konfliktområden och otillgänglig terräng gör att den humanitära responsen inte når ut till alla områden där behoven finns. Humanitär personal har också vid flera tillfällen utsatts för riktade attacker. I FN:s humanitära responsplan (HRP) beräknar man att man kommer att nå cirka 60 procent av de människor som är i behov av humanitär hjälp.

Trots de framsteg som skett i Afghanistan på områden som tillgång till hälsovård, utbildning och inom mödradödlighet, lever miljontals människor i ett livshotande tillstånd. Enligt en nationell undersökning 2013 behöver nästan 1,2 miljoner barn under fem år behandlas för akut undernäring årligen.

Sidas humanitära stöd till Afghanistan

Sidas stöd under 2016 riktades främst till insatser inom matsäkerhet, vatten och sanitet, skydd, hälsa och koordinering. Sverige har en lång historia av stöd till Afghanistan och fortsätter att vara en av de stora givarna. Sverige är bland annat en av de största givarna till den humanitära landfonden (Common Humanitarian Fund Afghanistan), där Sverige också sitter med i den rådgivande styrgruppen.

Sida fokuserar på de behov som identifierats i FN:s humanitära responsplan. Det innebär att personer drabbade av konflikt och matosäkerhet, undernärda barn och flyktingar kommer att prioriteras. Även om vissa framsteg har gjorts på jämställdhetsområdet kvarstår det som en stor utmaning. Sida kommer därför att arbeta med insatser riktade mot kvinnor samt andra marginaliserade grupper.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän