Idia Flore, fyra månader, i mamma Marys famn. De hamnade på sjukhuset i Yei efter att Idia drabbats av undernäring och Mary inte kunde amma. Innan de hann fram till sjukhuset dog Idias tvilling. På sjukhuset har Idia fått högenergimjölk och Marys amning har kommit igång igen.

Idia Flore, fyra månader, i mamma Marys famn. De hamnade på sjukhuset i Yei efter att Idia drabbats av undernäring och Mary inte kunde amma. Innan de hann fram till sjukhuset dog Idias tvilling. På sjukhuset har Idia fått högenergimjölk och Marys amning har kommit igång igen.

Foto: UNICEF/Hatcher-Moore

Pågående humanitära kriser

Vårt humanitära stöd i Sydsudan

Uppdaterad: 29 mars 2018

Sydsudan förklarades självständigt från Sudan 2011. Det blev då världens yngsta nation och även ett av de fattigaste länderna i världen. Under de senaste åren har landet drabbats hårt av konflikt och svält. Sydsudan är också ett av de länder där mödradödligheten är som allra högst. 

Sydsudans moderna historia har präglats av våldsamma konflikter. Innan landet förklarades självständigt 2011 rasade flera inbördeskrig i området som i dag är Sydsudan. Två lugna år följde självständigheten men redan 2013 bröt en blodig konflikt ut mellan presidenten Salva Kir och den tidigare vice presidenten och oppositionsledaren Riek Machar. I dag pågår ett flertal konflikter i landet och ett växande antal väpnade grupper försvårar de ansträngningar som görs för fredsbyggande. Den humanitära krisen i landet har under de senaste åren förvärrats avsevärt – över sju miljoner människor är i behov av humanitärt stöd.

Tillgången på vapen är stor efter decennier av stridigheter i regionen. Dåliga möjligheter till försörjning och gamla spänningar mellan befolkningsgrupper har lett till att många unga tvångsrekryteras. Antalet barnsoldater ökar - i dag finns uppskattningsvis 20 000 barnsoldater i landet. Landminor och andra icke-utlösta vapen utgör ett konstant hot mot civila och hjälporganisationernas personal. Civila används även som måltavlor i attacker.

Kvinnor och barn, speciellt flickor, är särskilt utsatta i Sydsudan. Mödradödligheten är en av de högsta i världen. Sexuellt och könsrelaterat våld är oerhört vanligt förekommande och används även som vapen i konflikten. Rapporterade fall av barn som gifts bort, kidnappas eller utnyttjas som sexslavar blir allt fler. Två miljoner barn i skolålder går i dag inte i skolan.

Konflikten har tvingat många människor på flykt. I november 2017 hade över fyra miljoner människor, en tredjedel av befolkningen, tvingats fly från sina hem. Runt hälften av dessa befinner sig i grannländerna Uganda, Etiopien, Kenya och Sudan. UNHCR beräknar att denna siffra kommer att ha stigit till över tre miljoner människor i slutet av 2018.

Hälften av Sydsudans befolkning lider i dag av stor brist på mat. I början av 2017 bröt en svältkatastrof ut i två områden i Sydsudan. Omfattande humanitära insatser lyckades efter några månader att vända den allvarliga utvecklingen, men bristen på livsmedel kvarstår. Eftersom uppblossande konflikter i områden med viktig jordbruksproduktion hindrar bönder från att skörda och så sina grödor, väntas livsmedelsbristen öka under 2018. Risken för nya lokala svältkatastrofer är därför stor. Sydsudan är även drabbat av utbrott av malaria, kolera, mässlingen och andra allvarliga sjukdomar.

Regnperioden har stor påverkan på landet, som har ett nästan obefintligt vägnätverk och där förnödenheter måste transporteras med flyg stora delar av året.

Sidas stöd i Sydsudan

Sverige är en stor humanitär givare i Sydsudan. För 2018 uppgår Sidas initiala humanitära stöd till Sydsudankrisen till 200 miljoner kronor. Vi följer utvecklingen i landet så att ytterligare stöd kan betalas ut där behov finns. Fokus för vårt stöd är livräddande insatser inom skydd, livsmedelssäkerhet, näring, hälsa, vatten och sanitet, utbildning, sysselsättning och könsbaserat våld. Insatserna är främst riktade mot särskilt utsatta grupper.

2017 uppgick stödet till Sydsudan till knappt 300 miljoner kronor.

Exempel på Sidas stöd i Sydsudan

FN:s barnfond (Unicef): Unicef är en viktig aktör i det humanitära arbetet i Sydsudan. Organisationens arbete är främst inriktat på barn och sker inom ett stort antal sektorer så som mat och nutrition, hälsovård, utbildning och skydd. Exempel på arbetet med barnskydd i Sydsudan är familjeåterföreningar, arbete mot sexuellt och könsbaserat våld och psykosocialt stöd till traumatiserade barn. Sida stödjer även insatsen Protection of Children in Armed Conflict, som till stor del är inriktad på återintegrering av barnsoldater.

International Rescue Committee (IRC): Med hjälp av Sidas stöd genomför IRC insatser inom hälsa och sexuellt och könsbaserat våld. Fokus ligger på medicinskt och psykosocialt stöd till utsatta flickor och kvinnor i utvalda områden där många internflyktingar lever. IRC har även en ambulerande tjänst som stöttar offer för sexuellt och könsbaserat våld. Organisationen genomför även utbildnings- och upplysningsaktiviteter för män och pojkar i syfte att förebygga sexuellt våld.

Action Contre la Faim (ACF): ACF arbetar främst med att motverka undernäring och förbättra tillgången till vatten, hygien och sanitet. Utsatta grupper, speciellt undernärda barn under fem år och gravida och ammande kvinnor, är prioriterade mottagare för stödet. Förutom arbetet i Sydsudan ger Sida också stöd till ACF:s arbete med sydsudanesiska flyktingar i norra delen av Uganda.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />