Fem barnmorskor under utbildning tar blodtrycket på en kvinna.

Barnmorskor på Nyong Primary Health Care Centre tar hand om en gravid kvinna. Health Pooled Fund arbetar med lokala partners för att stärka tillsynen och utbildning på arbetsplatser för hälso- och sjukvårdspersonal i hela Sydsudan.

Foto: Andreea Campeanu/Health Pooled Fund

Pågående humanitära kriser

Vårt humanitära stöd i Sydsudan

Uppdaterad: 25 januari 2017

Sydsudan fick sin självständighet från Sudan 2011 och blev då världens yngsta nation, såväl som ett av världens fattigaste länder. Sydsudan är också ett av de länder där flest kvinnor dör i barnsäng.

Sydsudans moderna historia har präglats av konflikter. Innan självständigheten rasade flera inbördeskrig i det som i dag är Sydsudan. Efter en tid av lugn efter självständigheten bröt en konflikt ut i slutet av 2013 mellan presidenten Salva Kir och den tidigare vice presidenten Riek Machar som leder Sudan People's Liberation Movement in Opposition.

Tillgången på vapen är stor efter decennier av stridigheter i regionen. Dåliga möjligheter till försörjning och gamla spänningar mellan olika befolkningsgrupper har lett till att många unga rekryteras till konflikten. I dag finns uppskattningsvis 16 000 barnsoldater i Sydsudan, varav ett stort antal tvingats strida mot sin vilja.

Civila har blivit specifika måltavlor i attacker. Kvinnor och flickor är särskilt utsatta och sexuellt och könsrelaterat våld är oerhört vanligt förekommande i konflikten. I augusti 2015 skrevs ett fredsavtal under men stridigheterna fortsätter och i juli 2016 bröt en konflikt ut i huvudstaden Juba. Det betyder att krisen nu har spritt sig till större delen av landet.

Tre miljoner människor har tvingats på flykt

Konflikten har tvingat många människor att fly till andra delar av landet och till grannländerna Uganda, Etiopien, Kenya och Sudan. Under den andra halvan av 2016 ökade till exempel flyktingströmmarna till Uganda drastiskt – varje dag tog sig i genomsnitt 2 600 nya flyktingar över gränsen. Mer än tre miljoner människor har tvingats lämna sina hem.

Människor flyr på grund av våldet, men också för att konflikten har lett till en kollapsad ekonomi och en omfattande brist på mat. Över 40 procent av befolkningen lider stor brist på mat och denna siffra förväntas stiga betydligt under de första månaderna av 2017.

Utbrott av smittsammasjukdomar är vanligt förekommande och tillgång till sjukvård extremt begränsad, då statliga samhällsfunktioner i princip slutat fungera. Hälften av alla barn i Sydsudan går i dag inte i skolan. Varken Sydsudan eller de grannländer som flyktingar tar sig till har resurser för ett fullgott mottagande.

Regnperioden har stor påverkan på landet, som har ett nästan obefintligt vägnätverk och där förnödenheter måste transporteras med flyg stora delar av året.

Den av FN beslutade humanitära responsplanen för Sydsudan 2017 har tre huvudmål:

  1. Att rädda liv och lindra nöd bland dem i störst behov av stöd.
  2. Skydda rättigheterna och upprätthålla värdigheten för de mest utsatta.
  3. Att stödja lokalsamhällen som riskerar att drabbas av kriser så att de kan behålla sin förmåga att möta allvarliga hot.

Sidas stöd i Sydsudan

Sverige är en av de största humanitära givarna i landet. Under 2016 gick den största delen av Sidas humanitära stöd till den gemensamma humanitära FN-fond som etablerats för Sydsudan (South Sudan Humanitarian Fund). Andra aktörer som Sida generellt kanaliserar det humanitära biståndet genom är svenska och internationella civilsamhällsorganisationer, olika FN-organ samt den internationella Röda Korsrörelsen.

Humanitära aktörer, som Sida, kommer under 2017 att försöka nå de cirka 5,8 miljoner människor som är värst drabbade av krisen. Sidas humanitära stöd kommer att fokusera på livräddande insatser inom flera områden, med sårbara grupper i särskilt fokus, framför allt kvinnor, barn och äldre. Insatser för att bekämpa sexuellt och könsrelaterat våld kommer att prioriteras.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />