Joseph Mwigei Michuk i byn Gatei i Kenya har börjat odla passionsfrukt i stället för kaffe. Med stöd från NALEP, National Agriculture and Livestock Extension Programme, har Joseph effektiviserat sitt jordbruk. Programmet genomförs av Kenyas Jordbruksdepartement med stöd från Sida.

Katastrofförebyggande arbete handlar bland annat om att stärka förmågan hos människor att skydda sig mot naturkatastrofer. Det kan vara så enkelt som att jordbrukare får lära sig odla varierade grödor, som bättre står emot torka eller översvämning.

Foto: Simon Maina

humanitärt bistånd

Insatser före och efter katastrofen

Uppdaterad: 3 juli 2015

Den största delen av Sidas humanitära bistånd används till direkta insatser i katastrofsituationer. Men det är också viktigt att förebygga katastrofer och tidigt under en kris arbeta mer långsiktigt. Därför går delar av det humanitära stödet även till katastrofförebyggande arbete och återuppbyggnad.

Humanitärt bistånd handlar inte bara om att bistå med akut hjälp i humanitära kriser. Genom att arbeta förebyggande kan man stärka utsatta människors och samhällens förmåga att skydda sig mot naturkatastrofer och därmed lindra effekterna av en katastrof när den inträffar. Och efter en katastrofs akuta fas är över så finns det nästan alltid stora behov av ett långsiktigt återuppbyggnadsarbete. Vi arbetar därför aktivt för att stärka synergier mellan det humanitära biståndet och det långsiktiga utvecklingssamarbetet.

Katastrofförebyggande arbete

Katastrofförebyggande arbete handlar framförallt om att stärka förmågan hos utsatta människor att skydda sig mot naturkatastrofer, för att möta den dubbla utmaning som fattigdom och klimatförändringar innebär. Det gör vi bland annat genom att stärka kapaciteten hos myndigheter och lokala samarbetsorganisationer i drabbade länder att de bättre ska kunna möta humanitära behov i sitt eget land och se till att det finns ett långsiktigt perspektiv i arbetet.

Exempel: Etiopien

I Etiopien stödjer vi ett projekt som förbättrar landets vattenlagringssystem. Detta minskar risken för översvämningskatastrofer samtidigt som bevattning av jordbruket säkras för hela året, vilket i sin tur därför också förebygger risken för akut undernäring.

Återuppbyggnad

Vårt humanitära bistånd innefattar insatser som bidrar till att skapa förutsättningar för återuppbyggnad och långsiktig utveckling efter krisen. De här insatserna är komplement till det ordinarie utvecklingssamarbetet, och det är därför viktigt med samordning mellan insatserna.

Det är också viktigt att alla humanitära insatser så långt som möjligt planeras och genomförs i samarbete med lokala myndigheter och organisationer, eftersom dessa ofta har större kompetens om till exempel lokala förhållanden och lokalbefolkningen. Ur ett långsiktigt utvecklingsperspektiv är det också viktigt eftersom lokal förankring gör att kompetens finns kvar på plats när de internationella hjälporganisationerna avslutar sina uppdrag.

Exempel: Colombia

I Colombia får internflyktingar akut humanitärt stöd i form av livsmedel, husrum och vatten. Men samtidigt går humanitärt stöd också till att hjälpa människor som varit på flykt i tio år att hitta bättre försörjningsmöjligheter.

Exempel: Gynna lokala marknader

Även om det är billigare att flyga in till exempel filtar, mat och annan utrustning i en katastrofsituation så får stödet ett större mervärde om de humanitära organisationerna istället köper in detta lokalt. Då gynnas den lokala marknaden, vilket kan skapa fler jobb och mer inkomster i det drabbade området.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />