Skillnaden mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete

Humanitärt bistånd har som mål att rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet för människor som drabbas i olika katastrofsituationer. Större stödinsatser planeras för ett år i taget, men vid en plötslig katastrof kan utbetalning av stöd ske inom 24 timmar. 
Utvecklingssamarbete handlar om att stödja långsiktig fattigdomsbekämpning och demokratiprocesser. Insatserna bygger på fleråriga strategier som beslutas av Sveriges regering.