Stort utbud av internationella tidskrifter i La Paz, Bolivia.

Foto: Victor Brott

demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

Yttrandefrihet

Uppdaterad: 2 maj 2016

Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet som utgör en av grundstenarna i en demokrati. Invånare ska ha rätt att uttrycka sig, ta del av och sprida information och åsikter. Det fria ordet kan bidra till en demokratisk utveckling. Sida är med och skapar förutsättningar för det arbetet, bland annat genom stöd till oberoende medier, kulturutövares fri- och rättigheter samt aktörer inom ICT och mänskliga rättigheter.

Ett demokratiskt samhälle är inte möjligt utan yttrandefrihet. Journalister och andra medieaktörer har en nyckelroll i att granska makthavarna och avslöja missförhållanden. Sida har bidragit till utbildning av många tusen journalister, bland annat i Vitryssland, för att de ska få verktyg att klara sin yrkesroll. Biståndet går också till organisationer som arbetar för bättre medielagar, för pluralistisk och demokratisk medieutveckling samt ökad kunskap och bättre arbetsvillkor för journalister och samhällsdebattörer. Kulturarbetare som musiker, författare och debattörer får också stöd. Vi arbetar också för att öka säkerheten för journalister och för att fängslade journalister och kulturarbetare ska friges.

I vissa länder är det inte möjligt för regimkritiska mediearbetare att utöva sitt yrke. Många tvingas lämna sitt land och fortsätter sitt journalistiska arbete i exilmedier. Sida stödjer vissa exilradiostationer som verkar för en demokratisk förändring i hemlandet. I många länder är radio den viktigaste informationskällan för människor som lever i fattigdom. Radio är ett effektivt och billigt sätt att nå många människor och kunna sända på olika språk.

Yttrandefriheten påverkar dessutom alla mänskliga rättigheter. Det handlar om att ge människor makt att ställa krav på hur staten och myndigheterna sköter sina uppgifter. På så sätt kan yttrandefriheten ha betydelse för hur människor kan få åtnjuta andra mänskliga rättigheter som rent vatten, tak över huvudet, försörjning och hälsovård.

Sida arbetar utifrån ett brett yttrandefrihetsbegrepp som inkluderar fria och oberoende medier, kulturutövares fri- och rättigheter samt nätfrihet och såväl digital som fysisk säkerhet för yttrandefrihetsaktörer och andra försvarare av mänskliga rättigheter. Eftersom yttrandefrihet idag på ett eller annat sätt är beroende av ICT och modern teknik finns ofta, om än inte alltid, ett fokus på internet eller nya medier. Detta görs genom stöd på bilaterala, regional och global basis, då yttrandefrihetsfrågor återfinns på alla nivåer i Sidas arbete.

Yttrandefrihet och nätaktivism

Mobiltelefoner och internet har öppnat nya möjligheter i kampen för yttrandefrihet och demokrati. Allt fler människor i utvecklingsländer och auktoritära stater använder digital teknik för att mobilisera sitt engagemang för samhällsfrågor och kommunicera vad som händer till omvärlden, på sätt som inte tidigare varit möjligt.

Sida stöder informations- och kommunikationsteknologi (ICT) ur många perspektiv, bl.a. initiativ för att påverka det digitala utrymmet för mänskliga rättigheter och demokratisering. Sida samarbetar med ett brett spektrum av partners, från stora multilaterala organisationer till små initiativ som påverkar demokrati och mänskliga rättigheter i repressiva sammanhang och utvecklingsländer.

Demokratiaktörer och försvarare av mänskliga rättigheter kan söka direkt stöd för insatser som framför allt använder ICT, t.ex. utbildning till MR-aktivister, demokratiaktivister och journalister om IT-säkerhet och hur man kringgår censur och filtrering. Det kan också röra utbildning i medborgarjournalistisk on-line, för att hjälpa samhällsengagerade bloggare att nå ut samt uppbyggnad av nätportaler. Sida stöder också utveckling och distribution av tekniska lösningar, som exempelvis operativsystem som gör det möjligt att surfa anonymt utan att lämna digitala spår. Genom att involvera tiotusentals människor direkt, är målet att via nätet nå ut till hundratusentals eller miljontals fler.

Samtidigt som de sociala medierna kan vara ett effektivt redskap i händerna på demokratiaktivister, har många av regimerna de protesterar mot lärt sig att vända teknologin mot dem. Både genom att stänga ner känsliga sidor, eller för att sprida egen propaganda och gillra fällor för demonstranter. En viktig del av Sidas arbete går därför ut på att bättre förstå de strategier som auktoritära regimer använder sig av för att begränsa yttrandefrihet genom nyttjandet av ICT och internet, så att Sida på bästa sätt kan hitta rätt former för att stödja dem som verkar för öppenhet och pluralism.

Sociala medier har spelat en viktig roll i kampen för demokrati och har uppmärksammats stort under den så kallade ”Arabiska våren” och upproren i Tunisien, Egypten, Libyen, Turkiet och Syrien. Svallvågorna har spritt sig till länder som Vitryssland och Kina, där en rad politiska manifestationer som har genomförts med stöd av digital teknik har samlat stora folkmassor men även mobiliserat ett brett internationellt stöd. Nätet har blivit en viktig kanal för att mobilisera till demonstrationer och för att rapportera händelserna i text, ljud och bild. Det senare har samtidigt fungerat som viktiga nyhetskällor för utländska medier, som ibland haft svårt att närvara och arbeta i dessa repressiva miljöer. Men även före den så kallade arabiska våren var ICT viktiga politiska faktorer.

I en mer digitaliserad värld har kvinnor och tjejer en särskild utsatthet och får i större utsträckning är män och pojkar utstå online kränkningar som cyberstalking, sexuella trakasserier, övervakning och oberättigat användning av personlig information som bilder och videor. I takt med att könsrelaterat våld online ökat har Sida också inlett stöd till organisationer som arbetar mot detta. Genom att stärka kvinnors ledarskap och försäkra dess trygghet och säkerhet på nätet skapar organisationerna en hållbar digital miljö för alla grupper.

Det svenska biståndet har tidigare hjälpt olika aktörer som arbetar mot censur och filtrering av internet, eller mot övervakning och frihetsberövande av bloggare. I satsningen på internet för demokratiutveckling är det därför viktigt att dra lärdomar av erfarenheter och vara lyhörd för hur biståndsinsatserna bäst kan göra nytta.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän