Studenter på Ithemba Institute Technology i Soweto

Yrkesutbildning i Sydafrika.

Foto: Ylva Sahlstrand/Sida

utbildning

Yrkesutbildning

Uppdaterad: 19 augusti 2016

Världens unga är idag fler än någonsin och i vissa länder ökar deras andel av befolkningen väldigt snabbt. Om dessa unga ska få jobb och bidra till landets utveckling krävs utbildningar som erbjuder kunskap och färdigheter som bättre svarar upp mot arbetsmarknadens behov.

Utbildning handlar inte bara om att ge barn möjlighet att gå i skolan. Det handlar också om att tillgodose ungdomars och vuxnas behov av kunskap, färdigheter och värderingar för att de ska kunna få ett jobb och försörja sig; något som hitintills inte varit lika prioriterat bland biståndsgivarna. UNESCOs uppföljningsrapport (2012) för det globala initiativet Education For All visade att en av fem unga i världen** inte har gått ut grundskolan motsvarande årskurs sex, och de flesta bor i södra Asien och i Afrika söder om Sahara. Dessa unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden och blir hänvisade till osäkra och underbetalda jobb.

Sida ger därför allt mer stöd till yrkesutbildning, även om det fortfarande utgör en relativt liten del av utbildningsbiståndet. Till exempel har stöd utbetalats inom ramen för aktörssamverkan, där Sida i samarbete med näringslivet, högskolor och organisationer varit med och finansierat yrkesutbildningar i bland annat Sydafrika, Irak, Etiopien, Bangladesh och Bolivia. Genom Sidas stöd till organisationen FAUTAPO och SOS Barnbyar har 10 632 unga kvinnor och män i Bolivia fått yrkesutbildning. 80 procent av dem fick därefter arbete. Dessutom pågår för närvarande arbeten i Tanzania, Kambodja med flera länder för att stärka ländernas yrkesutbildningar och möjliggöra att fler unga kan försörja sig efter avslutad utbildning. Särskilt viktigt är det att stärka kvinnors möjligheter till utbildning genom hela livet.

** ungdomar mellan 15 och 24 år, i 123 låg- och medelinkomstländer.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />