Lågstadieelever i en skola i norra Vietnam.

Lågstadieelever i en skola i norra Vietnam

Foto: Simone D. McCourtie/World Bank

utbildning

Grundutbildning

Uppdaterad: 19 augusti 2016

Det senaste decenniet har andelen barn som börjar skolan ökat rejält i Sidas samarbetsländer. Samtidigt visar studier att många barn inte fullföljer sin utbildning och deras kunskapsnivå är låg. Att satsa på grundutbildning är viktigt för barn och ungdomar, både i låg-, medel- och höginkomstländer.

Drygt hälften av Sidas utbildningsbistånd går till grundutbildning, med ett särskilt fokus på jämställdhet, att marginaliserade barn och ungdomar ska få gå i skolan samt att stärka nationella utbildningssystem. Om man även räknar med de initiativ som syftar till att utveckla utbildningspolicyer och administration, så är hela 70 procent av stödet riktat mot att ge alla barn möjlighet att gå i skolan.

Att långt fler barn börjar skolan idag jämfört med för bara 15 år sedan är positivt, men ett problem är att många inte fullföljer grundskolan eller ens lär sig grundläggande kunskaper som att läsa och skriva. Utbildningens kvalitet och lärarnas professionalitet är avgörande för om barn och ungdomar fullföljer sin utbildning.

En fortsatt satsning på lärare, informations- och kommunikationsteknologi samt utsatta grupper av barn och ungdomar är därför av högsta prioritet för Sida för att främja värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling. Även förskola, yrkesutbildning och högre utbildning får en allt större betydelse i detta arbete.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />