Jordbrukare i Niassa-provinsen i norra Mocambique. Genom Malonda-stiftelsen, ett program som arbetats fram i samarbete med Sida, läggs idag grunden för ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Niassa.

Genom Malonda-stiftelsen läggs idag grunden för ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Niassa-provinsen i norra Mozambique.

Foto: Kajsa Johansson/Sida

Marknadsutveckling

Handel

Uppdaterad: 15 december 2014

Ökad handel är viktigt för ekonomisk tillväxt och fattigdomsminskning. Sida kan bidra till att stärka länders förmåga att göra sin röst hörd i internationella handelsförhandlingar och underlätta handel mellan länder.

Handel kan spela en stor roll för ekonomisk tillväxt och fattigdomsminskning. Sverige arbetar tillsammans med samarbetsländers regeringar och myndigheter, samt regionala och globala organisationer. Det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet innefattar bl.a. stöd till att bygga kapacitet för bättre lagstiftning, deltagande i handelsförhandlingar, samt stöd till att minska handelshinder och förbättra tekniska regelverk och standarder.

Handel viktig länk för utveckling

Handel är en fråga som relaterar till många andra områden. När ett land saknar grundläggande institutionella förutsättningar – politisk stabilitet, rättsäkerhet och infrastruktur – är det svårt att ta tillvara de fördelar som frihandel för med sig. Ett fungerande handelsbistånd kräver därför breda samhällslösningar.

Sverige bidrar till den internationella Aid for Trade agendan som innefattar tre områden: handelsrelaterad infrastruktur (vägar, hamnar, energi), uppbyggnad av produktiv kapacitet (privatsektorutveckling, finanssektorutveckling, jordbruksutveckling m.m.), samt handelspolitik och regler.

Handelsrelaterade insatser kan också bidra till att resultat uppnås inom områden som sysselsättning, jordbruksutveckling, samt demokrati.

Stärka länder i internationella sammanhang

Sida kan bidra till utvecklingsländers ökade deltagande i internationell handel, bl.a. genom att stärka deras förmåga att göra sin röst hörd i Världshandelsorganisationen (WTO) och andra handelsförhandlingar. Bristande kunskaper hos delegaterna kan ge länderna nackdelar vid förhandlingarna. Många länder har behov av förstärkt kapacitet för att dra nytta av de avtal som finns. Även här kan Sida gå in med stöd. Ett exempel är samarbetet med ,”Trade Policy Training Centre in Africa” (trapca)  i Arusha, Tanzania. Det är ett utbildningscenter som arbetar för att öka kompetensen inom handelspolitik, förhandlingsteknik, samt det nyligen slutna WTO-avtalet om handelsprocedurer. Samarbetet med Östeuropa och Västra Balkan syftar också till stor del till ökad internationalisering genom ekonomisk integrering med EU. I Liberia samarbetar Sida och Kommerskollegium med kompetensutveckling som syftar till att Liberia skall bli medlem i WTO. Genom Sidas stöd till International Trade Centre (UNCTAD/WTO) och Enhanced Integrated Framework (EIF) bidrar vi till stärkt internationell konkurrenskraft, samt en större förståelse för det internationella handelsregelverket hos företag i utvecklingsländer.

Regional handel och ekonomisk integration

Att börja handla med närliggande länder kan vara ett steg på vägen till världsmarknaden. Regional ekonomisk integration kan även ha en konfliktförebyggande effekt då länders ekonomier flätas samman. Genom Sidas stöd till t.ex. East African Community, och genom organisationen TradeMark East Africa, så främjas ökad regional integration och handel, bl.a. genom att bidra till sänkta handels-och transportkostnader. Sveriges stöd till Mellanöstern och Nordafrika har som mål att bidra till stärkt demokrati och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna samt en hållbar utveckling som förbättrar förutsättningarna för fred, stabilitet och frihet i regionen. Ett steg i den riktningen är stöd för att skapa en regional marknad genom att främja regional ekonomisk integration.

Enklare handel

Öppenhet för handel och ökat marknadstillträde är dock inte tillräckligt för att kunna öka handeln. Sida arbetar därför bland annat med att förenkla byråkrati och minska kostnader för handel. Det kan också handla om att stärka länders förmåga att kontrollera att inhemsk produktion (såväl jordbruksproduktion som industriproduktion) håller standarder som den internationella marknaden kräver.

Genom Världstullorganisationen (WCO) bidrar Sida till att transporttiden för export och import minskas genom att varor klareras på ett smidigare, snabbare och billigare sätt. I Uganda stödjer Sida ett projekt som syftar till att öka konkurrenskraften för Ugandiska varor och tjänster genom att stärka landets regelverk och institutioner inom kvalitetssäkring, vilket förväntas leda till ökad handel både regionalt och globalt.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />