Mikrolånstagare i Tanzania gör bankbesök.

Mikrolånstagare i Tanzania gör bankbesök. Tanzania är ett av de länder där stöd till mikrofinansiering ingår som en del av ett bredare stöd till hela finanssektorn

Foto: Anders Gunnartz

Marknadsutveckling

Finansiella system

Uppdaterad: 15 december 2014

Att ta fram nya finansiella tjänster för den fattiga befolkningen, inte minst kvinnor, utgör ett sätt att komma bort från dyra och osäkra alternativ för att spara eller skicka pengar. Samtidigt inkluderas de fattiga i den formella ekonomin, kan enklare hantera ekonomiska kriser och på sikt bygga välstånd.

Finansiella system är ett brett begrepp som omfattar allt från fungerande aktiemarknader till nya finansiella tjänster (”inclusive finance”) för den fattiga befolkningen. I många länder har kontanter varit det enda betalningsmedlet för stora grupper vilket innebär såväl höga kostnader som riskfylld hantering. Få har haft möjlighet att spara eller skicka pengar på ett säkert sätt och finansiella institutioner har traditionellt inte betraktat fattiga människor som en potentiell och lönsam kundkrets.

Avsaknad av krediter brukar traditionellt föras fram som den mest hämmande faktorn för småföretag, vilka allmänt betraktas som fattiga länders tillväxtmotor och främsta generering till nya arbetstillfällen.
Det faktum att även fattiga människor redan idag har olika ekonomiska relationer och utnyttjar en mängd olika kanaler talar för att göra dessa tjänster formaliserade och därmed billigare och säkrare.

Den allt mer utbredda användningen av mobiltelefoner och annan ny teknik har gjort stor skillnad för småföretagare och privatpersoner. I dag kan många göra ekonomiska transaktioner med hjälp av mobilen. Sida har stöttat en del av den utvecklingen, liksom andra lyckade lösningar som till exempel smartcards.

Ett exempel är Financial Sector Deepening (FSD) Programme  i Kenya som Sida varit med och stöttat för att fler människor med låga inkomster ska få tillgång till olika finansiella tjänster såsom överföring av pengar till hemländer (remittances), sparande, försäkringar och krediter.

Olika typer av finansiella institutioner, som erbjuder entreprenörer olika finansiella tjänster, oftast i liten skala, har underlättat för många småföretagare att exempelvis få tillgång till kapital för att starta eller utveckla ett företag och därmed skapat sysselsättningstillfällen. Sida var tidigt med i den utvecklingen. Idag har många av marknadens aktörer, inklusive kommersiella banker, fått upp ögonen för potentialen i detta och gett sig in på nya marknader. Sidas stöd blir därmed mer inriktat mot att undanröja hinder för denna utveckling och försöka se till att marknaderna blir inkluderande, exempelvis genom att produkterna som erbjuds är anpassade till kundernas verkliga behov.  Detta har inte alltid varit fallet, vilket delvis kan förklara de kriser som förekommit på olika håll. En utmaning är att säkerställa att reglering och övervakning läggs på en sådan nivå att man uppnår tillräckligt bra kontroll, utan att strypa marknadens drivkrafter.

Andra exempel på insatser som Sida finansierar utgörs av CGAP   som är en kunskapsgenerande think-tank inom ”Inclusive Finance”, och Women´s World Banking . Genom sitt nätverk av olika finansiella institutioner runtom i världen fokuserar de på just kvinnors tillgång till dessa tjänster.

Finansiell stabilitet – förutsättning för varaktig fattigdomsbekämpning

Forskning visar att många människor riskerar att falla under fattigdomsgränsen i händelse av en finansiell kris och de mest utsatta är de fattiga som inte har haft möjlighet att skydda sig. Det tar sedan lång tid att återhämta sig från sådana chocker, även om det i realiteten är betydligt fler individer som rör sig över och under denna gräns än vad som brukar redovisas. Det finns således ett starkt incitament att försöka motverka finansiella kriser och Sida stöder bl. a. Toronto Centre  som är ett utbildningscenter för centralbanker och vår egen Riksbank. De ställer sin personal till förfogande i ett antal samarbetsländer för att bistå med egna erfarenheter i syfte att säkerställa den finansiella stabiliteten.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />