Jämställdhet

Jämställdhet i fokus

Uppdaterad: 6 mars 2017

När jämställdheten ökar så minskar fattigdomen. Det är också en rättighetsfråga. Därför ska jämställdhet genomsyra allt Sidas arbete.

Sedan drygt 20 år tillbaka har jämställdhet varit en prioriterad fråga på Sida. Vi jobbar för att kvinnor ska ha möjlighet att själva bestämma över sin ekonomi och sina arbetsvillkor. Vi vill öka kvinnors politiska inflytande, se till att fler utbildar sig och att de slipper utsättas för våld. Kvinnor ska också få livsviktig sjukvård som till exempel säkra aborter och preventivmedel. Sida involverar dessutom män och pojkar i arbetet för jämställdhet.

4 exempel på Sidas jämställdhetsarbete

Kenya

Cecily Mbarire är en av de 86 kenyanska kvinnor som är invalda i parlamentet och senaten. Sida stödjer Kenyas förening för kvinnliga parlamentariker KEWOPA genom UN Women. Bland annat tack vare stödet har kvinnors representation i Kenyas parlament ökat från 10 procent 2007 till 20 procent 2013.

Cecilia Nyambeki har flyttat från slummen till ett eget hus med sin familj. Hon fick hjälp att komma igång att spara och sedan låna pengar till att köpa mark och bygga upp ett hus. The Civil Society Urban Development Platform startades i Kenya 2009 och har sedan dess fått stöd från Sida.

Guatemala

I februari 2016 föll domen mot en tidigare militär befälhavare och en paramilitär som på 1980-talet utnyttjat 15 kvinnor som sexslavar under inbördeskriget i Guatemala. Det är det första fall där en nationell domstol dömer för sexuellt våld som genomförts under väpnad konflikt. Sverige har stött riksåklagarämbetet och flera av de organisationer som arbetat för rättvisa efter konflikten.

Moçambique

Att slå sin fru är accepterat i en tredjedel av hushållen i Moçambique. En ny generation av unga män som Adao Joao Paia tar avstånd från detta hårda synsätt genom att uppmuntra männen att ta plats i köket och förändra sitt sätt att se på kvinnor. Sida stödjer nätverket HOPEM i Moçambique som ifrågasätter könsroller och diskuterar manlighet.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />