En läkare i Nigeria undersöker patienter.

Mödrahälsa är inte bara en hälsofråga, utan en mänsklig rättighet. Kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar är viktigt i kampen för att sänka mödradödligheten.

Foto: Curt Carnemark/World Bank

hälsa

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Uppdaterad: 15 december 2014

För att minska världens mödra- och barnadödlighet krävs inte bara mer resurser till hälsovård. Det handlar även om att stärka synen på kvinnors rättigheter att bestämma över sina egna kroppar. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är därför en av Sidas viktiga profilfrågor.

Mödrahälsa inte bara är en hälsofråga, utan även en rättighetsfråga. Människor ska dels få tillgång till kunskap och rådgivning om sexualitet och sexuella rättigheter, dels få tillgång till hälso- och sjukvård, inklusive legala aborter och preventivmedel. Sverige har spelat en viktig roll när det gäller att lyfta dessa frågor i internationella sammanhang, inklusive känsliga och kontroversiella frågor som säkra aborter, preventivmedel och sexualundervisning.

SRHR syftar även till att uppmärksamma homo-, bi- och transpersoners rättigheter. Dessa personers rättigheter kränks världen över varje dag och mer än 85 länder i världen kriminaliserar fortfarande homosexuella handlingar.

Även om stora framsteg gjorts är mödradödligheten fortfarande oacceptabelt hög i de fattigaste länderna. Det har skett en påtaglig förbättring i många länder, inte minst i Bangladesh där dödligheten år 2015 bara var en tredjedel så stor som 1990. Globalt sett har mödradödligheten minskat med nästan hälften de senaste 20 åren, men fortfarande finns mycket kvar att göra för att nå milleniemålet. De främsta dödsorsakerna i många fattiga länder är brist på professionell hjälp vid förlossning, men osäkra aborter står i vissa länder i Afrika söder om Sahara osäkra aborter för upp till 30–40 procent av dödsfallen.

Sida satsar särskilt på att ge fler kvinnor tillgång till bättre mödravård, bland annat genom satsningar på utbildning av barnmorskor. Sverige, som har en av världens lägsta mödradödlighet, har utvecklat en stark barnmorskekår och har länge drivit frågan om barnmorskan som den viktigaste personalresursen för att minska mödradödligheten.

Sida stödjer som I stort sett enda givare the Comprehensive Reproductive and Sexual Health Program including Menstrual Regulation Services, i Bangladesh med 42,4 miljoner kronor. Syftet med programmet är att öka tillgången till bra reproduktiv hälsovård.

Sexualundervisning förebygger hiv-smitta och oönskad graviditet

Rätten till utbildning innefattar också rätten till sexualundervisning, som också är ett medel för att förebygga både hiv/aids och oönskade graviditeter. De flesta länderna i Sydostasien har en policy för sexualundervisning. I Latinamerika varierar situationen kraftigt mellan olika länder. I Afrika finns dock flera länder som inte bedriver någon planerad sexualundervisning alls. Trots förekomsten av sexualundervisning i många länders skolplaner varierar kvaliteten kraftigt.

Även barnadödligheten för barn under fem år har minskat i världen. Däremot har spädbarnsdödligheten inte gått ner i samma takt och en fjärdedel av alla dödsfallen sker i Indien. Sida stödjer bland annat UNICEF’s hälsoprogram i DR Kongo, som ska bygga upp nationell hälsovård och minska dödligheten för barn och mödrar, i ett av de länder i världen som har högst barnadödlighet.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />